Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDENING van de 11e december 1981, no. 1 tot het vaststellen van de vlag van het eilandgebied Bonaire

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van de 11e december 1981, no. 1 tot het vaststellen van de vlag van het eilandgebied Bonaire
CiteertitelVlagverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

onbekend
15-12-198110-10-2010Nieuwe regeling

11-12-1981

A.B. 1981, no. 28

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 11e december 1981, no. 1 tot het vaststellen van de vlag van het eilandgebied Bonaire

 

 

Artikel 1

Als vlag van hot eilandgebied Bonaire wordt vastgesteld het model als beschreven in de aan deze verordening gehechte bijlage.

Artikel 2

Wanneer de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden tevens wordt gevoerd, is de plaats van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden in het midden, die van de Nederlands-Antilliaanse vlag rechts en die van het eilandgebied Bonaire links van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 3
 • 1.

  De vlag van het eilandgebied Bonaire mag nimmer tussen zondondergang en zonsopgang gehesen blijven of worden.

 • 2.

  De ontplooide vlag mag nimmer de grond raken.

 • 3.

  Indien ten teken van rouw halfstok moet worden gevlagd, moet de vlag eerst vol gehesen worden, alvorens de vlag halfstok te doen waaien. Bij het binnenhalen van de vlag moet zij van halfstok eerst vol gehesen worden alvorens de vlag in te halen.

 • 4.

  Wanneer de vlag bij enige plechtigheid wordt gehesen, hetzij dat zij geheel wordt voorgehesen, hetzij halfstok, maken allen, die daarbij aanwezig zijn front naar de vlag totdat het hijsen van de vlag is voltooid.

 • 5.

  Hetzelfde eerbetoon vindt plaats, wanneer de vlag bij een plechtige gelegenheid wordt neergehaald.

 • 6.

  Op de vlag mag geen enkele versiering of toevoeging worden aangebracht.

 • 7.

  Bij eilandsbesluit kunnen nadere regels gesteld worden met betrekking tot het voeren van de vlag van Bonaire.

Artikel 4

Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen worden nadere regelen gesteld aangaande het gebruik van de vlag van het eilandgebied Bonaire.

Artikel 5
 • 1.

  Hij die opzettelijk de vlag van het eilandgebied Bonaire vernielt, besmeurt of anderszins door krenkende handelingen het aanzien van deze vlag tracht te ondermijnen, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden.

 • 2.

  Hij die het bepaalde krachtens artikel 4 van deze verordening overtreedt, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zeven dagen of een geldboete van ten hoogste tweehonderd en vijftig gulden.

 • 3.

  De strafbare feiten genoemd in dit artikel worden als overtredingen aangemerkt.

Artikel 6

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als "Vlagverordening

Bonaire", treedt in werking op 15 december 1981.

 

 

 

 

 

 

De wiskundig exacte aanwijzingen voor het ontwerp van de Boneriaanse Vlag.

 

Vlakverdeling

1.1. De verhouding van de totale rechthoekige oppervlak van de vlag is: lengte staat tot breedte als drie staat tot twee.

1.2. Bij de eerste stap wordt: de rechthoek diagonaalsgewijs verdeeld met vlakverdeling wit boven, blauw beneden, zodat wit tegen de vlaggestok zit.

1.3. Bij de tweede stap wordt: de vlaggebreedte gedeeld door 2,4 waardoor een lengte “x” wordt verkregen.

1.4. Bij de derde stap wordt punt I bepaald door lengte x vanaf de bovenhoek A naar beneden toe af te passen langs de vlaggebreedte.

1.5.Bij de vierde stap wordt vanuit punt I een lijn schuin naar boven getrokken die parallel loopt met de diagonaal en de bovenste driehoek (A-I-B) die nu ontstaat is geel.

De ster

2.1. Bij de vijfde stap wordt lengte x langs de vlaggelengte afgepast waardoor punt II bepaald wordt.

2.2. Bij de zesde stap wordt een denkbeeldige loodlijn vanuit punt II neergelaten zodat punt III en punt IV bepaald worden.

2.3. Bij de zevende stap wordt met lengte x als straal en punten III en IV als achtereenvolgende middelpunten een soort oogfiguur geconstrueerd, en de ooghoeken bepalen punt V en punt VI.

2.4. Bij de achtste stap wordt een denkbeeldige verbindingslijn getrokken tussen punt V en punt VI waardoor punt M ontstaat als middelpunt van dezespuntige ster.

2.5. Bij de negende stap wordt met punt M als middelpunt een cirkel geconstrueerd waarvan de cirkellijn precies samen valt met de boven en beneden lijnen van het oogfiguur , zodoende hebben we de omgeschreven cirkel van de ster.

2.6. Bij de tiende stap wordt de zespuntige ster binnen haar omgeschreven cirkel geconstrueerd, zodat haar boven en beneden punten precies op de loodlijn vanuit punt II vallen.

Deze ster is rood.

Het kompas

3.1. Bij de elfde stap wordt met punt M als middelpunt de omgeschreven cirkel beschreven van de kompas door als straal te gebruiken de diameter van de omgeschreven cirkel van de zespuntige ster.

3.2. Bij de twaalfde stap worden de kompaspunten geconstrueerd door vanuit deze punten raaklijnen te trekken tegen de omgeschreven cirkel vande ster.

3.3. Bij de dertiende stap wordt de buitenste cirkel van de kompasring geconstrueerd door als straal te gebruiken een van de zijdes van de grootste gelijkzijdige driehoeken die de zespuntige ster vormen.

3.4. Bij de veertiende stap wordt de binnenste cirkel van de kompasring geconstrueerd door als straal te gebruiken de loodlijn van één van de grootste gelijkzijdige driehoeken die de zespuntige ster ­vormen.

Het aldus ontstane Kompas is zwart.