Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Uitvoeringsbesluit m.b.t. het stallen van caravans, aanhangwagens e.d. op de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit m.b.t. het stallen van caravans, aanhangwagens e.d. op de weg
CiteertitelUitvoeringsbesluit m.b.t. het stallen van caravans, aanhangwagens e.d. op de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.1.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200919-07-2012Nieuwe regeling

23-06-2009

Witte Weekblad, 01-07-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit m.b.t. het stallen van caravans, aanhangwagens e.d. op de weg

 

 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem

Overwegende, dat in artikel 5.1.5, eerste lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem het volgende is bepaald: ‘Het is verboden een woonwagen, kampeerauto/wagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, boottrailer of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente’;

dat door de plaatsing van voormelde voertuigen een buitensporig beslag wordt gelegd op de beschikbare parkeerruimte in de gemeente, die vaak reeds beperkt is, en de parkeermogelijkheid voor auto’s wordt beperkt;

dat door de plaatsing van voormelde voertuigen ook het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt aangetast;

dat daartoe strekkende beschermende maatregelen gewenst zijn;

gelet op artikel 5.1.5 eerste lid sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem;

besluiten:

  • 1.

    alle wegen in de gemeente Kaag en Braassem aan te wijzen als weg, waar het verboden is een woonwagen, kampeerauto/wagen, caravan, magazijnwagen,aanhangwagen, keetwagen, boottrailer of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;

  • 2.

    dit besluit openbaar bekend te maken en de inwerkingtreding te bepalen op de dagvolgende op die van de publicatie in het Witte Weekblad;

  • 3.

    een afschrift van dit besluit te sturen naar:a. de politie, district Rijn- en Veenstreekb. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op

de gemeentesecretaris,                                de burgemeester,M.E. Spreij                                                         H.B. Eenhoorn