Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Uitvoeringsbesluit m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de weg
CiteertitelUitvoeringsbesluit m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200919-07-2012Nieuwe regeling

23-06-2009

Witte Weekblad, 01-07-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit m.b.t. hinderlijk drankgebruik op de weg

 

 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

Overwegende, dat in artikel 2.4.8, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem het volgende is bepaald: ‘Het is verboden op de weg of op een openbaar water, deel uitmakende van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben’;

dat het gebruik van alcohol op de weg aanleiding geeft tot overlast en hinderlijk gedrag en haaks staat op het gemeentelijke alcoholmatigingsbeleid;

dat om die reden beschermende maatregelen gewenst zijn;

gelet op artikel 2.4.8, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem;

besluiten:

  • 1.

    het hele grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem aan te wijzen als het gebied waarbinnen het op de weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 2.

    dit besluit openbaar bekend te maken en de inwerkingtreding te bepalen op de dag volgende op die van de publicatie in het Witte Weekblad;

  • 3.

    een afschrift van dit besluit te sturen naar:a. de politie, district Rijn- en Veenstreekb. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op

de gemeentesecretaris,               de burgemeester,M.E. Spreij                                        H.B. Eenhoorn