Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011
CiteertitelTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

13-12-2010

Westerkwartier, 21 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

 

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening  

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in het gemeentehuis op:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

 

250,40

1.1.1.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

483,30

 

 

 

 

 

1.1.2

1.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in een ander gebouw dan het gemeentehuis, op:

maandag tot en met vrijdag telkens van 09.00 tot 17.00 uur

 

457,90

1.1.2.2

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 

661,40

 

 

 

 

 

 

één en ander voor zover deze dagen of uren niet ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand voor kostenloze huwelijksvoltrekking zijn aangewezen. Het voltrekken van huwelijken/registreren van partnerschappen op de kostenloze tijdstippen is alleen mogelijk in het gemeentehuis, Hooiweg 9 te Zuidhorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van partnerschap in een bijzonder huis binnen de gemeente overeenkomstig het bepaalde in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek wordt, onverminderd het bepaalde in 3.1.1. en 3.1.2. een extra recht geheven van

 

63,55

 

 

 

 

 

1.1.4

Als geen huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap plaats heeft gevonden bestaat op aanvraag binnen 14 dagen na geplande huwelijksdatum of geregistreerd partnerschap aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat-trouwboekje of gewoon trouwboekje

 

21,05

 

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het kalligraferen van een huwelijksboekje voor:

 

 

 

1.1.6.1

·een kerkelijk huwelijk

 

21,20

1.1.6.2

·een niet-kerkelijk huwelijk

 

15,95

1.1.6.3

·een partnerschapsregistratie

 

15,95

1.1.6.4

·het bijschrijven van een kind

 

12,10

 

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

 

 

schriftelijke inlichtingen of opgave, geen authentiek uittreksel, afschrift of ander bewijs van inschrijving zijnde, per persoon

 

3,50

 

 

 

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van

 

 

 

 

nasporing in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat enig schriftelijk gegeven wordt verstrekt ook wanneer zulks niet tot enig resultaat leidt, per kwartier of gedeelte daarvan

 

8,55

 

 

 

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een authentiek afschrift of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente (de kosten van het uittreksel zelf niet inbegrepen)

 

3,05

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

52,10

 

 

 

 

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 10.1.1.(zakenpaspoort)

 

58,20

 

 

 

 

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb.468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

52,10

 

 

 

 

 

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

 

9,20

 

 

 

 

 

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3.

 

21,50

 

 

 

 

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5. in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3.

 

6,30

 

 

 

 

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder

 

43,85

 

 

 

 

 

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen in de leeftijd tot en met 13 jaar

 

9,20

 

 

 

 

 

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8. worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 

45,00

 

 

 

 

 

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

 

21,40

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reis­document voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

 

 

 

52,10

 

 

 

 

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 10.1.1.(zakenpaspoort)

 

 

 

 

 

58,20

 

 

 

 

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb.468) als Neder­lander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

 

 

 

 

 

52,10

 

 

 

 

 

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

 

 

 

 

 

9,20

 

 

 

 

 

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvings­sticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3.

 

 

 

 

 

21,50

 

 

 

 

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5. in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3.

 

 

 

 

 

6,30

 

 

 

 

 

1.2.1.7

 

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder

 

 

 

43,85

 

 

 

 

 

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen in de leeftijd tot en met 13 jaar

 

 

 

9,20

 

 

 

 

 

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1. tot en met 1.2.1.3. alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8. worden bij een spoedlevering ver­meerderd met een bedrag van

 

 

 

 

 

45,00

 

 

 

 

 

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2. en 1.2.1.3. en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5. wordt bij een spoed­levering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvings­sticker van

 

 

 

 

 

21,40

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

 

 

 

 

nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rij­bewijs

 

 

 

 

44,60

1.3.1.1

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een spoedlevering ver­meerderd met een bedrag van

 

 

 

 

33,50

1.3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver­krijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

 

 

 

 

 

5,60

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens  

 

1.4.1

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één ver­strekking verstaan één of meer gegevens omtrent één per­soon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie per­soonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

per verstrekking

 

 

 

 

 

5,25

 

 

 

 

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

 

78,60

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

 

312,65

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

 

468,95

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

 

927,10

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

 

1.567,95

1.4.2.2.6

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

 

1.752,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één ver­strekking verstaan één of meer gegevens omtrent één per­soon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basis­administratie persoons­gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

 

 

 

5,10

 

 

 

 

 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het ver­strekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

 

78,60

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

 

312,65

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

 

468,95

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

 

927,10

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

 

1.567,95

1.4.4.2.6

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

 

1.752,00

 

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek door­nemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

 

8,55

 

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6.1

tot het éénmalig verstrekken van een selectie van gegevens omtrent meerdere personen, waarbij deze gegevens op diskette worden verstrekt

 

 

 

 

 

187,65

 

 

 

 

 

1.4.6.2

tot het éénmalig verstrekken van een selectie van gegevens omtrent meerdere personen, waarbij deze gegevens op papier worden verstrekt

 

 

 

 

 

204,40

 

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.1

tot het verstrekken van een leeftijdsopbouwstatistiek

 

31,50

 

 

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8.1

een bewijs van opneming in de gemeentelijke basis­administratie persoonsgegevens

 

 

 

10,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer als bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

 

 

 

 

 

 

2,30

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  

 

 

1.6

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

3,25

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  

 

1.7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting met bijbehorende memorie van toelichting, voor zover voorradig

 

 

 

 

87,65

1.7.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijbehorende toe­lichting

 

 

 

 

62,30

1.7.2

Het tarief bedraagt terzake van het afsluiten van een abonne­ment voor een kalenderjaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1

op de agenda voor een raadsvergadering, openbare voor­stellen van het college van burgemeester en wethouders (uitgezonderd ontwerp-besluiten, verordeningen, begrotingen e.d.) alsmede de besluitenverslagen van de vorige raads­vergadering

 

 

 

 

 

 

 

44,30

 

 

 

 

 

1.7.2.2

Indien de stukken, bedoeld in 2.2.1. door de abonne­menthouder worden afgehaald tijdens openingsuren of op een ander, afgesproken tijdstip, wordt een reductie van 40% verleend op de in die artikelen genoemde bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.1

verordeningen en regelingen, voor zover voor het publiek ver­krijgbaar, per gekopieerde bladzijde op A‑4 formaat

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

met dien verstande, dat bij afname van 4 fotokopieën of minder per keer geheven wordt

 

 

 

1,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de gelegenheid tot het raadplegen der leggers en/of plans van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken per kwartier daarvan:

 

 

 

1.8.1.1

a. zonder hulp van ambtenaren

 

1,80

1.8.1.2

b. met behulp van één of meer ambtenaren

 

7,10

1.8.1.3

c. een jaarabonnement, zonder hulp van ambtenaren

 

41,55

 

 

 

 

 

1.8.1.4

een afschrift van de leggers en/of plans, per afschrift

 

2,85

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,70

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars/taxateurs tot het verkrijgen van informatie over onroerende zaken ten behoeve van taxatie­opdrachten, per aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

54,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

 

30,05

 

 

 

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita, een bewijs van Nederlanderschap en elke andere verklaring in het bijzonder belang van personen opgemaakt, voor zover niet elders in deze tarieven­tabel genoemd en tot afgifte waarvan het gemeente­bestuur op verzoek van particulieren bevoegd is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een voor legalisatie van een handtekening, foto of het ter legalisatie opsturen

 

 

 

3,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief  

 

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berus­tende stukken door een ambtenaar per kwartier

 

 

 

 

 

7,10

 

 

 

 

 

1.10.2

Onverminderd het in 1.10.1. bepaalde, bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver­krijgen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1

een kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per gekopieerde bladzijde met dien verstande,

 

 

 

0,10

 

dat bij afname van 6 fotokopieën of minder per keer geheven wordt

 

0,60

 

 

 

 

 

1.10.2.2

Onverminderd het bepaalde in 1.10.1. en 1.10.2. wordt, indien de ge­vraagde stukken op verzoek van de aanvrager worden toege­zonden, het berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

 

 

4,30

Hoofdstuk 11 Standplaatsen  

 

1.11.1

Standplaatsvergunningen

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente een standplaats op of aan de openbare weg te mogen innemen, geldig voor hoogstens:

 

 

 

 

 

- een dag

 

12,50

 

 

- een week

 

23,30

 

 

- een maand

 

65,00

 

 

- een half jaar

 

132,55

 

 

- een jaar

 

214,55

 

 

 

 

 

 

 

1.11.1.1

Standplaatsvergunningen

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente een standplaats op of aan de openbare weg te mogen innemen, geldig voor onbepaalde tijd

 

 

 

 

 

 

356,15

 

1.11.2

Ventvergunningen

ter verkrijging van een vergunning voor venten, geldig voor hoogstens:

 

 

- een dag

 

12,20

 

- een week

 

21,35

 

- een maand

 

56,60

 

- een half jaar

 

81,90

 

- een jaar

 

113,30

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet  

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

 

 

 

8,55

 

 

 

 

 

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onder­delen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

 

 

8,55

 

 

 

 

 

1.12.3

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

 

 

 

8,55

Hoofdstuk 13 Kansspelen  

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelauto­maat

 

56,50

 

 

 

 

 

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspel­automaten, voor de eerste kansspelautomaat

 

 

 

22,50

 

 

 

 

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

 

34,00

 

 

 

 

 

1.13.1.3

voor één kansspeelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

 

 

 

226,50

 

 

 

 

 

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd voor de eerste kansspelautomaat

 

 

 

226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

 

136,00

 

 

 

 

 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

 

 

 

11,75

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie  

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instem­ming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werk­zaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Tele­communicatiewet

 

 

 

 

 

 

 

 

117,45

1.14.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sier­bestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

117,45

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

 

 

 

 

 

 

0,65

1.14.1.3

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aan­bieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

 

 

 

 

67,05

1.14.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

 

 

 

 

 

 

67,05

1.14.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaats­vindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.5. is uitgebracht, wordt een melding in be­handeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is inge­trokken.

 

1.14.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.13.1 wordt verminderd met de van de melder ver­kregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werk­zaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer  

 

1.15.1

 

1.15.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 123, lid 1 van het wegenverkeersreglement

 

 

 

 

 

 

 

11,75

 

 

 

 

 

1.15.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart, worden geen leges aan de aanvrager in rekening gebracht

 

Hoofdstuk 16 Diversen  

 

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Kamperen buiten kampeerterreinen

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag omtrent een ontheffing voor het plaatsen van kampeermiddelen conform artikel 4.18 van de APV bedraagt

 

 

 

 

 

11,75

 

 

 

 

 

1.16.2

Reclame

ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de APV voor het aan­brengen van een reclamevoorwerp of -installatie

 

 

 

 

 

 

 

27,65

 

 

 

 

 

1.16.2.1

 

Het onder 11.8 genoemde bedrag wordt verhoogd met het voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager mede te delen bedrag van de kosten van externe advisering zoals deze worden geheven door de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg

 

 

 

 

 

 

1.16.2.2

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kosten van externe advisering aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.3

Zuiverheid van gebouwen

tot het verkrijgen van een verklaring betreffende de zuiver­heid van gebouwen en huisraad

 

 

 

 

 

2,70

 

 

 

 

 

 

1.16.4

Vergunningen algemeen

 

 

 

1.16.4.1

Algemene bepaling:

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor elke in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning, ter uit­voering van een algemeen verbindend voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,75

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

 

 

 

 

 

 

 

11,75

 

 

 

 

 

1.16.5

Afvalstoffenverordening

ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Zuidhorn

 

 

 

 

 

18,20

 

 

 

 

 

1.16.6

Kopie beschikking Wet waardering onroerende zaken

ter verkrijging van een kopie van een eerder verstrekte beschikking Wet waardering onroerende zaken

 

 

 

 

 

20,55

 

 

 

 

 

 

1.16.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

 

 

 

1.16.7.1

gewaarmerkte afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde

 

 

 

 

 

2,85

1.16.7.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opge­nomen, per bladzijde ongeacht het formaat

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1.16.8

 

1.16.8.1

Fotokopieën

 

zwart-wit fotokopieën, per stuk ongeacht het formaat

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1.16.8.2

met dien verstande, dat bij afname van 4 fotokopieën of minder per keer wordt geheven

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1.16.8.3

Kleuren fotokopieën, per stuk op A4-formaat

 

0,50

 

 

 

 

 

1.16.8.4

Kleuren fotokopieën, per stuk op A3-formaat

 

1,00

 

 

 

 

 

1.16.8.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is op­genomen

 

 

 

 

 

2,85

 

 

 

 

 

1.16.8.6

Onverminderd het bepaalde in 1.16.8.1, 1.16.8.2, 1.16.8.3., 1.16.8.4. en 1.16.8.5. wordt, indien de gevraagde afschriften, fotokopieën, stukken of uit­treksels op verzoek van de aanvrager worden toe­ge­zonden, het berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

4,30

 

 

 

 

 

1.16.9

kaarten en tekeningen dan wel lichtdrukken daarvan, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

 

 

1.16.9.1

niet groter dan 630 cm²

 

2,70

1.16.9.2

groter dan 630 cm² doch niet groter dan 1.260 cm²

 

5,30

1.16.9.3

groter dan 1.260 cm² doch niet groter dan 2.520 cm²

 

9,50

1.16.9.4

groter dan 2.520 cm²

 

13,25

 

 

 

 

 

1.16.10.1

kaarten en tekeningen, geleverd op diskette of per e‑mail­bestand, per diskette of e‑mailbestand

 

 

 

11,05

 

 

 

 

 

1.16.10.2

Onverminderd het bepaalde in 1.16.9.1., 1.16.9.2., 1.16.9.3., 1.16.9.4. en 1.16.10.1. wordt, indien de gevraagde stukken op verzoek van de aanvrager worden toegezonden, het berekende bedrag verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

4,30

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning  

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen concept-aanvraag  

(nog niet van toepassing)

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1.

2,54% van de bouwkosten met een minimumtarief van

€ 85,15

 

 

 

2.3.1.2.

 

 

Kosten van welstandsadviezen

Het op grond van onderdeel 2.3.1. verschuldigde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de kosten van beoordeling van het bouwplan uit oogpunt van welstand ingevolge de tarieven van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

2.3.1.2.1.

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.1.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

 

100%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

tot een bedrag van maximaal

 

€ 1.017,50

 

2.3.1.3.1

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1. wordt ingediend, welke op grond van de geldende regelgeving zal leiden tot een weigering van deze vergunning, wordt de aanvrager binnen vier weken na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk de gelegenheid geboden om de betreffende aanvraag in te trekken. Indien de aanvrager binnen één week na ontvangst van dit schrijven schriftelijk te kennen geeft de aanvraag in te trekken worden voor de betreffende aanvraag geen leges geheven.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 238,80

 

2.3.2.1

Externe advieskosten en kosten van derden

Het op grond van onderdeel 2.3.2. verschuldigde bedrag wordt ver­hoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in be­hande­ling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advies­kosten, alsmede de kosten, gepaard gaande met het verrichten van werk­zaamheden door derden, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.2.1.1

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.2.1. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

onverminderd het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

€ 110,30

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

onverminderd het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

€ 110,30

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit / buiten toepassingverklaring)):

onverminderd het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

€ 133,50

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

onverminderd het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

€ 110,30

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 40,65

 

 

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

 

€ 110,30

 

 

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

 

€ 110,30

 

 

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 110,30

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 322,70

 

 

 

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 322,70

 

 

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit/buiten toepassing verklaring beheersverordening):

 

 

 

€ 2.289,60

 

 

 

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 322,70

 

 

 

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 322,70

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

€ 322,70

 

 

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

 

 

 

€ 322,70

 

 

 

2.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

€ 322,70

 

 

 

 2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

€ 202,00

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1992 Gemeente Zuidhorn aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 59,35

 

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

 

€ 59,35

 

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 1992 gemeente Zuidhorn aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 59,35

 

 

 

2.3.6.3

Het bepaalde in onderdeel 2.3.14 (externe advies) is van overeenkomstige toepassing.

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

 

 

 

 

€ 63,10

2.3.7.1.2

In gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

 

 

 

€ 63,10

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

De kosten van het door of van gemeentewege aanleggen van de uitrit zullen door een offerte aan de aanvrager ter kennis worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

€ 11,75

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 11,75

 

 

 

2.3.10.

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

2.3.10.1.

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 110,30

 

 

 

2.3.10.2.

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.10.3.

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

€ 110,30

 

 

 

2.3.10.4.

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.11.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.11.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.12

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

2.3.12.1

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 40,70

 

 

 

2.3.12.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 40,70

 

 

 

2.3.13

Advies

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daarover advies moet worden uitgebracht over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.13.2

Welstandsadviezen

Het op grond van dit hoofdstuk verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de kosten van beoordeling van het bouwplan uit oogpunt van wel­stand ingevolge de tarieven van de Stichting Provin­ciale Gro­ningse Welstands­zorg, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.13.3

Externe advieskosten

Indien het advies wordt uitgebracht door een externe deskundige:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meege­deelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.13.4

Kosten van derden

Indien ten behoeve van de aanvraag kosten dienen te worden gemaakt, gepaard gaande met het verrichten van werkzaamheden door derden, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meege­deelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.13.5

 

Kosten voor ruimtelijke onderbouwing

Indien ten behoeve van de aanvraag kosten dienen te worden gemaakt voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 3.10. van de Wet ruimtelijke ordening, indien deze niet door of namens de aanvrager wordt aangeleverd:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meege­deelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.13.6

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 en/of 2.3.14.2, 2.3.14.3, 2.2.14.4 en/of 2.3.14.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 133,50

 

 

 

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf  

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in behandeling nemen ervan

 

 

50%

 

 

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan genoemd in 2.4.1.1. na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

40%

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges mits van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

30%

 

 

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 158,70 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen ten behoeve van activiteiten (aanleggen, bouwen of slopen)  

 

2.5.1

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

€ 2.289,60

 

2.5.2

 

Onverminderde het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

€ 322,70

 

2.5.3

Onverminderde het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

 

€ 322,70 

Hoofdstuk 6 Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten (zonder aanleggen, bouwen of slopen)  

 

2.6.1

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

€ 2.289,60

 

 

 

2.6.2

 

Onverminderde het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

€ 322,70

 

 

 

2.6.3

Onverminderde het bepaalde in de andere hoofdstukken van deze titel en andere titels bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

 

 

 

€ 322,70

Hoofdstuk 7 Sloopmelding  

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

 

€ 63,10

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking  

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

 

€ 11,75

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn  

 

Hoofdstuk 1 Horeca  

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan­vraag tot het verkrijgen van een ver­gunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

101,40

 

 

 

 

 

3.1.2

In afwijking van het in 12.1.1. bepaalde bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 30 van de Drank- en Horecawet, danwel in het geval dat binnen een halfjaar na het afgeven van de drank- en horeca­vergunning een of meerdere nieuwe leidinggevende(n) in de vergunning dient (dienen) te worden opgenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,65

 

 

 

 

 

3.1.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

11,75

 

 

 

 

 

3.1.4

Verlenging sluitingsuur

ter verkrijging van een vergunning tot het eenmaal na het alge­meen voorgeschreven sluitingsuur geopend houden van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a van de Drank- en Horecawet, gedurende hoogstens twee uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,75

 

 

 

 

 

3.1.5

elk uur langer dan twee uur, gedeelten van een uur voor een geheel uur gerekend

 

 

 

2,30

 

 

 

 

 

3.1.6

Een doorlopende vergunning, als hiervoor bedoeld voor één avond per week, geldig voor hoogstens:

- een half jaar: het vijfvoud van bovenvermelde tarieven;

- een jaar: het tienvoud van bovenvermelde tarieven.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen  

 

3.2.1

Evenementenvergunning

 

 

 

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunningen, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen, mits tijdig ingediend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,20

 

 

 

 

 

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een niet tijdig ingediende aanvraag voor vergunningen, als bedoeld in artikel 2:25 van de APV, tot handelingen, waarvoor krachtens de wet, reglement of verordening van politie vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,40

 

 

 

 

 

3.2.2

Ontheffing geluidsnormen bij festiviteiten

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de APV, van de algemeen geldende geluidsnormen in hotels, restaurants en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen, geldig voor hoogstens:

- een dag

- een week

- een maand

- een half jaar

- een jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,75

13,00

19,80

27,10

41,95

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  

 

3.3.1

Exploiteren seksinrichting

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag omtrent het exploiteren van een seksinrichting als bedoelt in artikel 3.2.1. van de Algemeen Plaatselijke Verordening bedraagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,25

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening  

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

 

 

 

202,00

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

11,75

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zuidhorn

d.d. 13 december 2010.

 

De griffier van de gemeente Zuidhorn,

 

 

 

 

 

 

M.J. Slopsema-Terpstra