Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Meppel

Delegatiebesluit Wro

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Meppel
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Wro
CiteertitelDelegatiebesluit Wro
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het delegatiebesluit van 6 april 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011intrekking

16-12-2010

Meppeler Courant, 24-12-2008

2010-14021  
01-07-200801-01-2011nieuwe regeling

29-05-2008

Meppeler Courant, 24-12-2008

2008-9125

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Wro

 Raadsbesluit X/9, nr. 2008-9125

 

De R a a d der gemeente Meppel;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 mei 2008, nr. 2008-9124;

 

overwegende dat op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking treedt;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.10 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t:

 

I de bevoegdheid tot het besluiten over het nemen van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

II dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008 of indien de Wet ruimtelijke ordening op een later tijdstip in werking treedt op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

 

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 29 mei 2008,

de griffier,          de voorzitter,