Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)
CiteertitelBesluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
  2. Wegenverkeersverordening Bonaire, art. 1, sub e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

n.v.t.
27-09-199510-10-2010art. 1

20-09-1995

A.B. 1995, no. 13

n.v.t.
01-07-1960Nieuwe regeling

16-03-1960

A.B. 1960, no. 5

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)

 

 

Artikel 1.

Als snelheid, die maximaal mag kunnen worden bereikt met motorrijtuigen, welke, voor zover hun bouw betreft, alle voor rijwielen normale eigenschappen bezitten en mede door mechanische kracht, op of aan het rijwiel zelf aanwezig, kunnen worden voortbewogen, willen deze motorrijtuigen vallen onder het gedefinieerde begrip "rijwielen met hulpmotor", wordt vastgesteld een snelheid van vijfenvijftig (55) kilometer per uur.

Artikel 2.
  • 1.

    Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1960.

  • 2.

    Het kan worden aangehaald als Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor.