Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)
CiteertitelBesluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeersverordening Bonaire, art. 1, sub e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-199510-10-2010art. 1

20-09-1995

A.B. 1995, no. 13

n.v.t.
01-07-1960Nieuwe regeling

16-03-1960

A.B. 1960, no. 5

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 16 maart 1960, no.1, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1, sub e, van de Wegenverkeersverordening Bonaire, (A.B. 1957 no.4) (Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor)

Artikel 1.

Als snelheid, die maximaal mag kunnen worden bereikt met motorrijtuigen, welke, voor zover hun bouw betreft, alle voor rijwielen normale eigenschappen bezitten en mede door mechanische kracht, op of aan het rijwiel zelf aanwezig, kunnen worden voortbewogen, willen deze motorrijtuigen vallen onder het gedefinieerde begrip "rijwielen met hulpmotor", wordt vastgesteld een snelheid van vijfenvijftig (55) kilometer per uur.

Artikel 2.

  • 1. Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1960.

  • 2. Het kan worden aangehaald als Besluit maximum snelheidsvermogen rijwielen met hulpmotor.