Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanwijzing gebieden waar het verboden is een bedrijfsvaartuig af te meren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden waar het verboden is een bedrijfsvaartuig af te meren
CiteertitelAanwijzing gebieden waar het verboden is een bedrijfsvaartuig af te meren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Schepenverordening Kaag en Braassem 2009, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2009Nieuwe regeling

10-11-2009

Witte Weekblad, 25-11-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden waar het verboden is een bedrijfsvaartuig af te meren

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 19 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: aanwijzing gebieden waar het verboden is een bedrijfsvaartuig af te meren.

Artikel 1 Afmeren bedrijfsvaartuigen langs de Koppoellaan te Rijpwetering

  • 1

    Het is verboden met een bedrijfsvaartuig ligplaats in te nemen langs het gedeelte van de oostelijke oever van de Rijpwetering, dat is gelegen langs de Koppoellaan te Rijpwetering.

  • 2

    Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op bedrijfsvaartuigen die toebehoren aan bedrijven die gelegen zijn langs de in lid 1 genoemde oever dan wel in de directe omgeving daarvan en die worden gebruikt en noodzakelijk zijn voor een doelmatige uitoefening van het bedrijf.

Artikel 2 Afmeren bedrijfsvaartuigen langs de aanlegsteiger te Kaag

Het is verboden met een bedrijfsvaartuig ligplaats in te nemen aan de gemeentelijke openbare aanlegsteiger, gelegen ten noorden van de Julianalaan te Kaag.  

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op 10 november 2009

de gemeentesecretaris            de burgemeesterM.E. Spreij                                   H.B. Eenhoorn