Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Meppel
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu en afval

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit uitvoeringsbesluit hoort bij de Afvalstoffenverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-201001-01-201010-01-2013nieuwe regeling

05-01-2010

Elektronisch gemeenteblad, 27-01-2010

2009-18699

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

gelezen het advies d.d. 26 november 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Meppel

b e s l u i t: vast te stellen het: Uitvoeringsbesluit op basis van de Afvalstoffenverordening gemeente Meppel:

Artikel I

Artikel 7, tweede lid (Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars)

a. Als inzamelaar worden aangewezen charitatieve instellingen voor de inzameling van textiel als het gaat om incidentele inzameling in een beperkt deel van de gemeente;

b. Als inzamelaar worden aangewezen charitatieve instellingen met een individuele aanwijzing voor de inzameling van textiel door middel van ondergrondse of bovengrondse containers op de volgende locaties:

• Meppel, Ezingerweg (bovengronds);

• Meppel, Grote Oever AH (bovengronds);

• Meppel, Heinsiusstraat winkelcentrum (ondergronds);

• Meppel, Hesselterweg 69 (ROVA); (bovengronds)

• Meppel, Vledderstraat (ondergronds);

• Meppel, Het Vledder 1 (Super De Boer) (bovengronds);

• Meppel, Ruskenstuk (ondergronds en bovengronds);

• Meppel winkelcentrum Koedijkslanden (ondergronds);

• Meppel Valeriaan (ondergronds);

• Nijeveen, Molenweg (bovengronds).

c. Als inzamelaar worden aangewezen charitatieve instellingen met een individuele aanwijzing voor de inzameling van textiel in de gehele gemeente of in een aanzienlijk deel van de gemeente;

Een individuele aanwijzing geschiedt aan maximaal vier instellingen per jaar (eenmaal per kwartaal). Een instelling moet beschikken over een CBF-keurmerk. Een aanwijzing geldt gedurende één week. Een instelling is verplicht binnen drie maanden na de inzameling een schriftelijke opgave te doen van de ingezamelde hoeveelheden textiel.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 januari 2010.

de secretaris, de burgemeester,