Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Aanwijzing tijdelijke veiligheidsrisicogebieden rondom jaarwisseling 2010-2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing tijdelijke veiligheidsrisicogebieden rondom jaarwisseling 2010-2011
CiteertitelAanwijzing tijdelijke veiligheidsrisicogebieden rondom jaarwisseling 2010-2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 151b
  2. APV 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201001-01-2010nieuwe regeling

07-12-2010

Stadskrant

BB nr. 10.082

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing tijdelijke veiligheidsrisicogebieden rondom jaarwisseling 2010-2011

Burgemeester Leiden besluit

 

aan te wijzen als tijdelijke veiligheidsrisicogebieden

 

  • 1.

    het gebied Leiden West, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt begrensd door de lijn: A44 ter hoogte van Plesmanlaan / N206, de spoorlijn ter hoogte van Plesmanlaan, de spoorlijn ter hoogte van Marga Klompestraat, Marga Klompestraat ten oosten van Nieuwe Weg, Tine Tammespad ten oosten van Nieuwe Weg, Charlotte Kohlerpad, A44 ter hoogte van Charlotte Kohlerpad, A44 tussen ter hoogte van Charlotte Kohlerpad en ter hoogte van Marga Klompestraat.

 

  • 1.

    het gebied Leiden Noord, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt begrensd door de lijn: de spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg, Zijldijk ten noorden van Provincialeweg 5, Zijldijk, Lage Rijndijk, Zijlsingel, Herensingel, Maresingel, Rijnsburgersingel, Schuttersveld, de spoorlijn ter hoogte van Schuttersveld, spoorlijn tussen ter hoogte van Schuttersveld en spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg.

 

 

om preventief fouilleren alsmede het onderzoeken van meegebrachte goederen en

(motor)voertuigen, gericht op het opsporen van wapens en voorwerpen die als zodanig worden gebruikt, mogelijk te maken.

 

Dit besluit heeft werking in de periode van 30 december 2010 12.00 uur tot 1 januari 2010 9.00 uur of zo veel eerder of later als dit door mij bij nader besluit noodzakelijk wordt geacht.