Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Langedijk

Bouwverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Langedijk
Officiële naam regelingBouwverordening 2010
CiteertitelBouwverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op een aanvraag om bouwvergunning, ontheffing of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals die luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201017-04-2012art. 1.1, art. 2.1.5, art. 2.2.6, art. 2.4.1, art. 2.4.2, art. 2.5.2, art. 2.5.3, art. 2.5.6, art. 2.5.7, art. 2.5.8, art. 2.5.9, art. 2.5.10, art. 2.5.11, art. 2.5.12, art. 2.5.13, art. 2.5.14, art. 2.5.15, art. 2.5.16, art. 2.5.17, art. 2.5.18, art. 2.5.19, art. 2.5.20, art. 2.5.21, art. 2.5.22, art. 2.5.23, art. 2.5.24, art. 2.5.25, art. 2.5.27, art. 2.5.28, art. 2.5.29, art. 2.5.30, art. 2.7.3, art. 2.7.4, art. 2.7.5, art. 2.7.6, art. 4.1, art. 4.2, art. 4.4, art. 4.5, art. 4.10, art. 4.12, art. 4.14, art. 5.1.12, art. 5.3.3, art. 5.3.4, art. 7.1.2, art. 7.2.1, art. 7.2.2, art. 7.2.3, art. 7.3.2, art. 7.5.1, art. 7.6.1, art. 8.1.1, art. 8.1.2, art. 8.1.3, art. 8.1.4, art. 8.1.5, art. 8.1.6, art. 8.1.7, art. 8.2.1, art. 8.2.2, art. 8.3.2, art. 8.3.3, art. 8.3.4, art. 9.1, art. 9.5, art. 9.6, art. 9.7, art. 9.8, art. 9.9, art. 10.1, art. 10.3, art. 10.6, art. 12.4

07-09-2010

Gemeenteblad 2010, 303  

R07092010GB303  
24-07-201001-10-2010nieuwe regeling

06-07-2010

2010, 297 Gemeenteblad

R06072010GB297

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening 2010

De raad stelt de volgende verordening vast:

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 6 juli 2010.

De voorzitter,

 

drs. J.F.N. Cornelisse

De griffier,

 

J. van den Bogaerde