Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Beleidsnota Ontgrondingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsnota Ontgrondingen
CiteertitelBeleidsnota Ontgrondingen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpbodem, ontgrondingen, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ontgrondingenwet; Wet ruimtelijke ordening, Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2009Nieuwe regeling

07-07-2009

Provinciaal Blad, 2009, 41

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Ontgrondingen

Beleidsnota Ontgrondingen

Voor deze beleidsnota kunt u op onderstaande link klikken

Gedeputeerde Staten voornoemd,  

dhr. L.J.P.M. Frissen, voorzitter

drs. F.J. Offerein, wnd. secretaris

Uitgegeven, 9 juli 2009  

De wnd. Secretaris,

drs. F.J. Offerein