Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening kunst- en cultuurprijs Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kunst- en cultuurprijs Goirle
CiteertitelVerordening kunst- en cultuurprijs Goirle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpkunst en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening cultuurprijs Goirle van 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200801-01-2008nieuwe regeling

03-07-2008

Goirles Belang, 17-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kunst en Cultuurprijs Goirle

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 • 2.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Goirle;

 • 3.

  De voorzitter: de burgemeester;

 • 4.

  De secretaris: het hoofd van de afdeling Ontwikkeling dan wel een namens deze gemandateerde ambtenaar.

Artikel 2 De prijs

Het college reikt tweejaarlijks op de even jaren de Cultuurprijs uit, die bestaat uit:

 • -

  een oorkonde,

 • -

  een geldbedrag van € 1.500,00.

Artikel 3 De reikwijdte

De cultuurprijs wordt toegekend aan een persoon, een groep of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Goirle.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  De prijs wordt toegekend en uitgereikt namens het college van burgemeester en wethouders op een door het college te bepalen datum;

 • 2.

  Het college vraagt, voorafgaande aan het besluit, advies aan een externe jury;

 • 3.

  Van de toekenningen wordt door het college van burgemeester en wethouders een registratie bijgehouden.

Artikel 5 De jury

 • 1.

  De externe jury bestaat uit:

  • -

   de voorzitter,

  • -

   de secretaris,

  • -

   leden van de commissie Kunst en Cultuur;

 • 2.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking ingaande 1 januari 2008;

 • 2.

  De Verordening Cultuurprijs Goirle van 20 december 2005 wordt ingaande 1 januari 2008 ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Kunst en Cultuurprijs Goirle’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 juli 2008.

, de voorzitter

, de griffier

TOELICHTING

Artikel 2

Het geldbedrag dient te worden besteed aan een cultureel – of een kunstproject in Goirle.

Artikel 3

De cultuurprijs wordt ingesteld ter bevordering van en waardering voor het culturele leven in Goirle.

Criteria:

Het gaat om grote, de eigen vereniging overstijgende verdiensten voor het culturele leven in Goirle;

Deze verordening omvat de volgende deelsectoren;

letteren,

gebonden kunsten,

toneel-, toon- en danskunst,

historiografie en heemkunde,

vrije beeldende kunst,

audiovisuele media en radio.

De Kunst en Cultuurprijs wordt uitgereikt voor verrichte prestaties doch niet als stimuleringsprijs;

Deze verordening richt zich expliciet op de geleverde prestatie. Het domicilievereiste is niet van toepassing dus ook niet-Goirlenaren en niet-Goirlese organisaties kunnen in aanmerking komen voor de Kunst en Cultuurprijs.