Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Locatieprofielen evenementen gemeente Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLocatieprofielen evenementen gemeente Tiel
CiteertitelLocatieprofielen evenementen gemeente Tiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2024nieuwe regeling

28-05-2024

gmb-2024-242744

Tekst van de regeling

Intitulé

Locatieprofielen evenementen gemeente Tiel

Algemeen

In het Uitvoeringskader evenementen staat in paragraaf 5.5 beschreven dat de gemeente Tiel met locatieprofielen werkt. Dit geldt voor locaties waar vaker (terugkerende) evenementen plaatsvinden. Deze profielen stellen kaders met betrekking tot de vergunningverlening voor evenementen op de betreffende locaties. Ook worden aanvragen van de evenementenkalender getoetst aan de locatieprofielen.

 

Een locatieprofiel wordt gebruikt als ruimtelijke afweging en geeft invulling op het gebiedsgericht werken. Dit geeft transparantie naar inwoners en evenementenorganisatoren. Met de locatieprofielen kan er namelijk een inschatting gemaakt worden door de evenementenorganisatoren en de gemeente Tiel welk evenement op welke locatie past.

 

De kaderstelling van de locatieprofielen heeft onder andere betrekking op:

 

 • -

  De afbakening van het terrein;

 • -

  Het aantal en tijdsduur evenementen;

 • -

  Soort evenementen;

 • -

  Op- en afbouwtijden;

 • -

  Geluidbelasting en;

 • -

  Publiekscapaciteit.

Een locatieprofiel kan geen volledig beeld geven. Veel zaken zijn in de praktijk namelijk afhankelijk van de invulling en indeling van het evenement, zoals bezoekersaantallen, indeling terrein, geluidsvolume, veiligheidsmaatregelen, enz. De locatieprofielen zijn een hulpmiddel om een (mogelijk) passende locatie te bepalen voor een evenement. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de locatieprofielen.

 

Toelichting op onderdelen uit locatieprofiel

In deze toelichting wordt per aspect dat in vrijwel alle locatieprofielen voorkomt, uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld en hoe dit moet worden geïnterpreteerd.

 

Het aantal en tijdsduur evenementen

In de locatieprofielen staat per locatie aangegeven hoeveel evenementen er mogen plaatsvinden op jaarbasis. Ook staat er beschreven wat de tijdsduur van een evenement mag zijn op een locatie. Zie verder voor begin- en eindtijden van evenementen paragraaf 5.10.1 van het Uitvoeringskader evenementen.

 

Soort evenement en geluidbelasting

Er wordt beschreven wat voor soort evenementen er georganiseerd mogen worden op een locatie. Hierdoor komt er een betere spreiding van verschillende soorten evenementen in de gemeente Tiel en wordt de overlast verminderd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de omtrek en geluidsbelasting van een evenement bij het bepalen welk soort evenement er waar georganiseerd mag worden. In de gemeente Tiel onderscheiden we 2 soorten evenementen:

 

 • Categorie I

  (muziek)geluid is er niet of ondergeschikt aan het evenement

  Categorie II

  Evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid

In paragraaf 5.6. van het Uitvoeringskader evenementen wordt de geluidsbelasting beschreven.

 

Op- en afbouwtijden (Tielse richtlijnen)

In paragraaf 5.7 op- en afbouwtijden van het Uitvoeringskader evenementen worden de voorschriften over de op- en afbouw tijden beschreven. In de locatieprofielen staat ten aanzien van op- en afbouwtijden de verwijzing ‘volgens Tielse richtlijn’.

 

Publiekscapaciteit

Het aantal bezoekers bij een evenement is een belangrijk veiligheidsaspect, daarnaast is het ook een belangrijk ruimtelijk aspect. In de vergunningaanvraag wordt er gekeken naar het veiligheidsaspect. Onder de veiligheidsaspecten valt het veilig verblijven op het evenemententerrein en eventueel ontvluchten daarvan. Om dit te beoordelen wordt er gekeken naar de publieksdichtheid op het terrein, nooduitgang breedte en ontruimingstijd.

 

Het kan zijn dat er uiteindelijk minder bezoekers toegestaan worden op een evenement dan beschreven staat in de locatieprofielen. In de locatieprofielen wordt er namelijk alleen gekeken naar het ruimtelijke aspect. Het veiligheidsaspect moet per evenement beoordeeld worden.

 

In de locatieprofielen staat een maximum aantal bezoekers per locatie beschreven dat ruimtelijk aanvaardbaar is. Er wordt gekeken naar de ruimte op het evenemententerrein en de omgeving van het terrein. Is het terrein in een buitengebied, in een woonwijk en het centrum.

 

Locatieprofielen Binnenstad

Waalkade

Karakter locatie

Evenemententerrein aan het water.

Oppervlakte

38707 m2

Technische infrastructuur

Gras, zachte ondergrond.

Bereikbaarheid

Twee toegangswegen: Waalstraat en Havendijk.

Veerpontdienst van en naar Wamel.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 11 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  5 evenementen van maximaal 3 dagen

 • -

  1 evenement van maximaal 10 dagen

 • -

  1 kermis van maximaal 10 dagen

 • -

  1 circus van maximaal 10 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 8 evenementen

Hogere geluidsniveaus zijn met een vergunning toegestaan bij:

 • -

  Koningsdag;

 • -

  Bevrijdingsdag;

 • -

  Appelpop (meerdaags);

 • -

  Fruitcorso (meerdaags);

 • -

  Kermis (meerdaags);

 • -

  maximaal 3 overige evenementen.

Geluidsgrenswaarde van 85 dB(A) / 95 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Voor het meerdaagse evenement Appelpop geldt de geluidsgrenswaarde van 85 dB(A) / 98 dB(C) gemeten pp de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 32.4951 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Stroompunt aanwezig;

 

Rustperiode van minimaal 3 weken vrij van evenementen na een evenement categorie II. Deze rustperiode geldt niet tijdens voor evenementen rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag en voor de maand september;

 

Het parkeerterrein Waalkade moet beschikbaar blijven, tenzij hiervan gemotiveerd wordt afgeweken;

 

De Waalkade ligt in de omgeving van een Natura2000 gebied. Voor muziekevenementen/festivals in of aan de rand van een dergelijk gebied geldt een afzonderlijke vergunningplicht bij de Provincie Gelderland op grond van de Wet Natuurbescherming. Dit is mede afhankelijk van de afstand tussen evenementenlocatie en het Natura2000 gebied.

Vergunning Natura 2000-gebied (gelderland.nl)

 

Taluud

Karakter locatie

Parkeerplaats, omgeven door gebouwen/woningen en bomen

Oppervlakte

5836 m2

Technische infrastructuur

 • -

  Verharde ondergrond

 • -

  Lichtmasten rondom

Bereikbaarheid

Twee toegangswegen: Stationsstraat en Jacob Cremerstraat.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 eendaagse evenementen

 • -

  2 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 2 evenement, waarvan 2 meerdaags

Geluidsgrenswaarde is 85 dB(A) / 95 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 10.000 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Stroompunt aanwezig;

 

Rustperiode van minimaal 4 weken tussen de evenementen categorie II;

 

Het is niet toegestaan om gelijktijdig een evenement te organiseren op evenemententerreinen de Waalkade, op de parkeervakken en het Taluud.

 

(Groen)Markt/promenade

Karakter locatie

Winkelgebied, omgeven door gebouwen

Oppervlakte

11754 m2

Technische infrastructuur

Verharde ondergrond

Bereikbaarheid

Meerdere toegangswegen: o.a. Santwijckse Poort, Varkensmarkt, Damstraat.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 17 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  10 eendaagse evenementen

 • -

  7 evenementen van maximaal 2 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 7 op jaarbasis, max. 2 meerdaags

 

Hogere geluidsniveaus zijn met een vergunning toegestaan bij evenementen categorie II:

 • -

  Koningsdag;

 • -

  Bevrijdingsdag;

 • -

  Activiteiten rondom Appelpop (meerdaags);

 • -

  maximaal 4 overige evenementen, waarvan 1 meerdaags.

Geluidsgrenswaarde van 90 dB(A) / 100 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 24.000 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Stroompunt aanwezig;

 

Rustperiode van 3 weken na een evenement categorie II, met uitzondering van de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag en in de maand september;

 

Op het gebied van veiligheid zijn uitsluitend A- en B- evenementen toegestaan, geen C-evenement.

 

Plein

Karakter locatie

Horecaplein, omgeven door gebouwen

Oppervlakte

3302 m2

Technische infrastructuur

Verharde ondergrond

Bereikbaarheid

Twee toegangswegen: Kleibergsestraat en Zoutkeetstraatje (en twee kleinere wegen: Marktingang en Havendijk)

Extra veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 12 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  6 eendaagse evenementen

 • -

  5 evenementen van maximaal 2 dagen en

 • -

  1 evenement van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 7 evenementen, max. 4 meerdaags.

Hogere geluidsniveaus zijn met een vergunning toegestaan bij evenementen categorie II:

 • -

  Koningsnacht en Koningsdag (meerdaags);

 • -

  Bevrijdingsdag;

 • -

  Activiteiten rondom Appelpop (meerdaags);

 • -

  maximaal 4 overige evenementen, waarvan 2 meerdaags;

Geluidsgrenswaarde van 90 dB(A) / 100 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag geldt er een geluidsgrenswaarde van 95 dB(A) / 105 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 6.000 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Stroompunt aanwezig;

 

Rustperiode van 3 weken na een evenement categorie II, met uitzondering van de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag en de maand september;

 

Een evenement op het Plein mag een evenement op de Waalkade niet belemmeren.

 

Korenbeursplein

Karakter locatie

Horecaplein, omgeven door gebouwen

Oppervlakte

860 m2

Technische infrastructuur

Verharde ondergrond

Bereikbaarheid

Twee toegangswegen: Koornmarkt en Sint Agnietenstraat.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 6 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 eendaagse evenementen

 • -

  4 evenementen van maximaal 2 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 5 evenementen, 2 meerdaags.

 

Hogere geluidsniveaus zijn met een vergunning toegestaan bij evenementen categorie II:

 • -

  Koningsnacht en Koningsdag (meerdaags);

 • -

  Bevrijdingsdag;

 • -

  Activiteiten rondom Appelpop (meerdaags);

 • -

  maximaal 2 overige evenementen;

Geluidsgrenswaarde van 85 dB(A) / 95 dB(C) gemeten op 10 meter afstand aan de achterzijde van het podium en op de balkons bij de appartementen.

 

Alleen in de lengterichting van het Korenbeursplein mag geluid worden geproduceerd.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 800 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van 3 weken na een evenement categorie II, met uitzondering van de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag en de maand september.

 

Paardenwater

Karakter locatie

Grasveld langs de stadswal en nabij de Waal

Oppervlakte

12420 m2

Technische infrastructuur

Gras, zachte ondergrond

Bereikbaarheid

Waalstraat voor voertuigen en de coupure voor fietsers en voetgangers

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 eendaagse evenementen

 • -

  2 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 2 meerdaagse evenementen, waarvan 1 evenement Appelpop.

 

Geluidsgrenswaarde van 80 dB(A) / 93 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Voor het meerdaagse evenement Appelpop geldt de geluidsgrenswaarde van 85 dB(A) / 98 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 10.820 bezoekers2. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 3 weken vrij van evenementen na een evenement categorie II. Deze rustperiode geldt niet tijdens voor evenementen rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag en voor de maand september;

 

Het Paardenwater ligt in de omgeving van een Natura2000 gebied. Voor muziekevenementen/festivals in of aan de rand van een dergelijk gebied geldt een afzonderlijke vergunningplicht bij de Provincie Gelderland op grond van de Wet Natuurbescherming. Dit is mede afhankelijk van de afstand tussen evenementenlocatie en het Natura2000 gebied.

Vergunning Natura 2000-gebied (gelderland.nl)

 

Westluidense poort

Karakter locatie

Zinderplein, cultuurcentrum Tiel

Oppervlakte

1800 m2

Technische infrastructuur

Verharde ondergrond

Bereikbaarheid

Omsloten door diverse wegen: o.a. Rechtbankstraat en Westluidensestraat.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 12 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  9 eendaagse evenementen

 • -

  3 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Maximaal 12 dagen per jaar zonder versterkte muziek.

Versterkte muziek is niet toegestaan.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 1.900 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Het gebruik van gronden in de open lucht ten behoeve van optredens is niet toegestaan, met dien verstande dat op maximaal 12 dagen per jaar optredens zonder gebruik van versterkte muziek zijn toegestaan in de periode tussen 9:00 uur en 23:00 uur.

 

Park Sint Maartenskerk

Karakter locatie

Park, omgeven door een kerk en gebouwen

Oppervlakte

2900 m2

Technische infrastructuur

Onverharde ondergrond, omringd door hekwerk.

Bereikbaarheid

Drie omliggende wegen: Achterweg, Schoolstraatje en Kastanjelaantje.

Extra veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 5 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  4 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenement van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per categorie

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 2 evenementen

Hogere geluidsniveaus zijn alleen toegestaan bij:

 • -

  2 evenementen, waarvan 1 meerdaags evenement

Geluidsgrenswaarde van 75 dB(A) / 88 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan worden afgeweken.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 4.500 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Op het gebied van veiligheid zijn uitsluitend A- en B- evenementen toegestaan, geen C-evenement.

 

Rustperiode van minimaal 3 weken vrij van evenementen na een evenement op het Korenbeursplein of Park Sint Maartenskerk. Deze rustperiode geldt niet tijdens voor evenementen rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag en voor de maand september.

 

Poort van Santwijck

Karakter locatie

Parkeerterrein

Oppervlakte

4355 m2

Technische infrastructuur

Verharde ondergrond

Bereikbaarheid

Omringd door wegen met één directe toegangsweg vanuit Fabriekslaantje.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 1 evenement per jaar van maximaal 10 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Grenswaarde op 2 meter van de boxen, omdat er meerdere attracties op een kermis staan, die mogelijk niet allemaal door dezelfde exploitant beheerd worden.

 

Grenswaarde: 90 dBA/103 dBC op 2 meter van geluidboxen.

Eindtijd voor geluid en evenement

Eindtijd geluid

Zondag t/m donderdag: 22:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 23:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 23:00 uur

 

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 00:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 00:00 uur

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 4.600 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Op het gebied van veiligheid is uitsluitend een A- of B- evenement toegestaan, geen C-evenement.

 

Kalverbos

Karakter locatie

Park, aan de gracht

Oppervlakte

7337 m2

Technische infrastructuur

Zachte, gras ondergrond langs de gracht

Bereikbaarheid

Drie voetgangersingangen van het park. Het park bevindt zich langs twee wegen, Kalverbos en Sint Walburg.

Veiligheids- en bereikbaarheidseisen

Calamiteitenroute moet minimaal 4,50 meter breed zijn waarvan 3,25 meter verhardt en er mogen geen objecten geplaatst worden op de route. De calamiteitenroute moet op de situatietekening van het evenement duidelijk zichtbaar zijn.

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 5 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 2 dagen

 • -

  1 evenementen van maximaal 10 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 2 meerdaagse evenementen

Hogere geluidsniveaus zijn alleen toegestaan bij:

 • -

  1 evenement (van maximaal 10 dagen waarvan 4 dagen muziek ten gehore wordt gebracht);

 • -

  1 evenement (van maximaal 2 dagen).

Geluidsgrenswaarde van 85 dB(A) / 95 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is 7.800 bezoekers. Dit op basis van het ruimtelijk aspect.

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 3 weken vrij van evenementen na een evenement categorie II.

 

Locatieprofielen overig

Stationsbuurt

Karakter locatie

Woonwijk

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 meerdaags evenementen van maximaal 3 dagen

 • -

  2 eendaagse evenementen.

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Tiel Passewaaij

Karakter locatie

Woonwijk

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 6 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  5 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 1 evenement voor de duur van 3 dagen:

Reine Claude Passewaaij: 83 dB(A) / 93 dB(C) gemeten op dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit. 

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Tiel Oost

Karakter locatie

Woonwijk

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I: Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 1 evenement. De geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Tiel Noord

Karakter locatie

Woonwijk

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 5 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 eendaagse evenementen

 • -

  3 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I: Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

Categorie II: maximaal 1 evenement. De geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Tiel West

Karakter locatie

Woonwijk

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I: Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 2 evenementen.

 • -

  Inundatiedijk: 75 dB(A) / 90 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 • -

  Andere locaties, de geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Bij een evenement categorie II moet de organisator van een evenement achteraf aan kunnen tonen dat aan de geluidsnormen is voldaan.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Wadenoijen

Karakter locatie

Dorp met buitengebied

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  2 eendaagse evenementen,

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen en

 • -

  1 evenementen van maximaal 6 dagen rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II: maximaal 3 evenementen

 • -

  Lingedijk Wadenoijen: 75 dB(A) / 88 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 • -

  Andere locaties, de geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Bij een evenement categorie II moet de organisator van een evenement achteraf aan kunnen tonen dat aan de geluidsnormen is voldaan

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Kapel Avezaath

Karakter locatie

Dorp met buitengebied

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 5 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  2 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II:

 • -

  Krommesteeg-Hogehof Kapel Avezaath: 75 dB(A) / 88 dB(C) gemeten op dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 • -

  Moleneind, Kapel Avezaath: 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 • -

  Andere locaties, de geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Bij een evenement categorie II moet de organisator van een evenement achteraf aan kunnen tonen dat aan de geluidsnormen is voldaan

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Kellen

Karakter locatie

Industrieterrein en buitengebied

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II:

Andere locaties, de geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.

Medel

Karakter locatie

Industrieterrein en buitengebied

Maximaal aantal evenementen en duur

Maximaal 4 evenementen per jaar, waarvan:

 • -

  3 eendaagse evenementen

 • -

  1 evenementen van maximaal 3 dagen

Geluidsbelasting per jaar

Categorie I:

Geluidsgrenswaarde is 70 dB(A) / 85 dB(C) gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning.

 

Categorie II:

Andere locaties, de geluidsnorm wordt gesteld in de evenementenvergunning.

Eindtijd evenement

Zondag t/m donderdag: 00:00 uur

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag: 01:00 uur

Dag voorafgaand aan nationale vrije dag/feestdag: 01:00 uur

 

In de evenementenvergunning kan hiervan afgeweken worden.

Aantal op- en afbouwdagen per evenement

Volgens Tielse richtlijn, paragraaf 5.7.

Maximumaantal bezoekers

Het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn op het evenemententerrein is maximaal 2,4 bezoeker per m² van de netto-capaciteit.

Overige aandachtspunten en voorwaarden

Rustperiode van minimaal 4 weken.


1

Event Safetiy Institute, Publiekscapaciteit Appelpop, 21 december 2021.

2

Event Safetiy Institute, Publiekscapaciteit Appelpop, 21 december 2021.