Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders BRP
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
  2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024nieuwe regeling

31-01-2023

gmb-2024-213802

23-16938

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

 

gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders BRP

De volgende medewerkers worden aangewezen als toezichthouder op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP:

  • Medewerkers Burgerzaken

  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP

Aldus vastgesteld op 31 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

de burgemeester,

de secretaris,