Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen Gemeente Schouwen-Duiveland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen Gemeente Schouwen-Duiveland
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen Gemeente Schouwen-Duiveland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 231

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen Gemeente Schouwen-Duiveland

23-04-2024

gmb-2024-211661

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen Gemeente Schouwen-Duiveland

Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

 

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Besluit:

 

Vast te stellen:

 

het besluit t.b.v. de heffingen en invordering van de gemeentelijke belastingen.

 

 

 

Artikel 1. Aanstellen onbezoldigde ambtenaren en medewerker belastingen.

De volgende gemeenteambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland worden aangesteld tot onbezoldigde ambtenaar en aangewezen als gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet

 

 • 1.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling belastingen met de volgende functies:

 • a.

  G-2 Afdelingshoofd

 • b.

  G-31 Vakspecialist I

 • c.

  G-32 Vakspecialist II

 • d.

  G-33 Vakspecialist III

 • e.

  G-34 Vakspecialisten IV-1

 • f.

  G-35 Vakspecialisten IV-2

 • g.

  G-60 Applicatiebeheerder 0

 • h.

  G-63 Applicatiebeheerder I

 • i.

  G-41 Administratief medewerker I

 • j.

  G-42 Administratief medewerker II

 

 • 2.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling bedrijfsvoering met de volgende functies:

 • a.

  G-32 Vakspecialist II werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 • b.

  G-33 Vakspecialist III werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 

 • 3.

  Alle medewerkers die benoemd zijn in de afdeling wonen, werken en leven openbare werken.

 

Gronden:

De aanstelling als gemeenteambtenaar is alleen nodig voor het uitvoeren van de specifieke belastingtaken die zijn opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst.

 

Artikel 2. Aanwijzingsbesluit voor inlichtingverplichtingen

 

aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

 

 • 1.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling belastingen met de volgende functies:

 • a.

  G-2 Afdelingshoofd

 • b.

  G-31 Vakspecialist I

 • c.

  G-32 Vakspecialist II

 • d.

  G-33 Vakspecialist III

 • e.

  G-34 Vakspecialisten IV-1

 • f.

  G-35 Vakspecialisten IV-2

 • g.

  G-60 Applicatiebeheerder 0

 • h.

  G-63 Applicatiebeheerder I

 • i.

  G-41 Administratief medewerker I

 • j.

  G-42 Administratief medewerker II

 

 • 2.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling bedrijfsvoering met de volgende functies:

 • a.

  G-32 Vakspecialist II werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 • b.

  G-33 Vakspecialist III werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 

 • 3.

  Alle medewerkers die benoemd zijn in de afdeling wonen, werken en leven openbare werken.

 

 • a.

  aan te wijzen de volgende personen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

   

 • 1.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling belastingen met de volgende functies:

 • a.

  G-2 Afdelingshoofd

 • b.

  G-31 Vakspecialist I

 • c.

  G-32 Vakspecialist II

 • d.

  G-33 Vakspecialist III

 • e.

  G-34 Vakspecialisten IV-1

 • f.

  G-35 Vakspecialisten IV-2

 • g.

  G-60 Applicatiebeheerder 0

 • h.

  G-63 Applicatiebeheerder I

 • i.

  G-41 Administratief medewerker I

 • j.

  G-42 Administratief medewerker II

 

 • 2.

  Medewerkers van de gemeente Middelburg vallend onder de afdeling bedrijfsvoering met de volgende functies:

 • a.

  G-32 Vakspecialist II werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 • b.

  G-33 Vakspecialist III werkzaam voor specifieke belasting-registraties, zoals WOZ, BAG en BRK

 

 • 3.

  Alle medewerkers die benoemd zijn in de afdeling wonen, werken en leven openbare werken.

 

Artikel 3  

1. Het op 30 januari 2018 vastgestelde aanwijzingsbesluit ,medewerkers belastingen wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers en inlichtingverplichtingen, Gemeente Schouwen-Duiveland.

 

 

 

Zierikzee, 23 april 2024,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

S.J.A. Bronsveld                                   J.Chr. van der Hoek