Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Aanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033
CiteertitelAanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsplan Integraal Beleid Openbare Ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2024nieuwe regeling

16-04-2024

gmb-2024-202516

783662

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassingen Uitvoeringsplan Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033

Zaaknummer: 783662

 

Datum collegevergadering: 16 april 2024

 

Het college besluit:

 • 1.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor reclame op rotondes. Dit betreft het veranderen van pagina 23, artikel 2.6 van: ‘Reclame in de openbare ruimte is gekoppeld aan abri’s’ naar: ‘Reclame in de openbare ruimte is gekoppeld aan abri’s of rotondes, waarbij de opbrengst van rotonde reclames wordt gebruikt voor het verfraaien van rotondes.’

 • 2.

  De gemeenteraad hierover te informeren met bijgevoegd collegebericht.

 • 3.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor begraafplaatsen. Dit betreft het actiepunt over onderscheidend groen op begraafplaatsen op pagina 16 uitbreiden met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de begraafplaatsen.

 • 4.

  Het Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 aan te passen voor de Lepelaar genoemd op pagina 26, betreffende hierbij vermelden dat dit verwijst naar de Lepelaar in de kern Broek op Langedijk.

 • 5.

  Het huidige Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033 in te trekken bij de inwerkingtreding van het aangepaste Uitvoeringsplan Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033.