Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Instellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024
CiteertitelInstellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kieswet E 7 eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-202420-06-2024nieuw besluit

23-04-2024

gmb-2024-177089

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op artikel E7, eerste lid, Na2, eerste lid van de Kieswet;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijsbesluit: Instellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024.

 

 

 

Artikel 1. Instelling gemeentelijk stembureau

Voor de verkiezing van het Europees Parlement van 6 juni 2024 wordt een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het stembureau bestaat uit een voorzitter en vier leden en worden benoemd door middel van een benoemingsbesluit. Daarnaast worden een plaatsvervangend voorzitter en vervangers benoemd.

Artikel 2. Aanwijzen zittingslocatie gemeentelijk stembureau

Op vrijdag 7 juni 2024 heeft het gemeentelijk stembureau zitting op het Gemeentehuis Oostendorp, Zuiderzeestraatweg Oost 19, Elburg.

Artikel 3. Aanwijzen zittingstijden gemeentelijk stembureau

Op 7 juni 2024 heeft het gemeentelijk stembureau zitting vanaf 8.00 uur. De zitting is openbaar. Na het tellen van de stemmen wordt de zitting geschorst.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking na publicatie en vervalt van rechtswege na vaststelling van de verkiezingsuitslag op 19 juni 2024.

2. Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit gemeentelijk stembureau en aanwijzing zittingslocatie en -tijden EP verkiezing 2024.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 23 april 2024.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma