Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit stembureaulocaties EP verkiezing 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit stembureaulocaties EP verkiezing 2024
Citeertitelaanwijzen stembureaulocaties EP verkiezing 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Kieswet art. E 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-202420-06-2024nieuw besluit

23-04-2024

gmb-2024-176970

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit stembureaulocaties EP verkiezing 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op artikel E3 van de Kieswet;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijsbesluit: aanwijzen stembureaulocaties EP verkiezing 2024.

 

 

 

Artikel 1. Aanwijzen stembureaus verkiezingsdag 6 juni

Op 6 juni 2024 zijn de volgende reguliere stembureaus geopend van 7.30 tot 21.00 uur:

 • 1.

  Gemeentehuis Oostendorp, Zuiderzeestraatweg Oost 19, Elburg.

 • 2.

  Kulturhus ’t Huiken, Lange Wijden 33, Elburg.

 • 3.

  Verpleeghuis de Voord, Veldbloemenlaan 25, Elburg.

 • 4.

  Basisschool de Borchstee, Achterweg 2, Elburg.

 • 5.

  Ichtuskerk, Vrijheidsstraat 1, Elburg.

 • 6.

  Museum Elburg, Jufferenstraat 8, Elburg.

 • 7.

  Basisschool de Wildemaet, Schipluidenstraat 23, Elburg.

 • 8.

  Dorpshuis De Deel, Oude Kerkweg 52, Doornspijk.

 • 9.

  Wooncentrum Hart van Thornspic, Thornspic 11, Doornspijk.

 • 10.

  Dorpshuis Ons Huus, Oude Harderwijkerweg 61, Doornspijk.

 • 11.

  M.F.A. Aperloo, Stadsweg 27, ’t Harde.

 • 12.

  Hervormde Kerk Elim, Eperweg 35, 't Harde.

 • 13.

  Kulturhus/Brede school ’t Harde, Herenveldweg 7, ’t Harde.

Na 21.00 uur wordt op de locatie de uitgebrachte stemmen op lijstniveau geteld.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking na publicatie en vervalt van rechtswege na vaststelling van de verkiezingsuitslag op 19 juni 2024.

2. Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit stembureaulocaties EP verkiezing 2024.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 23 april 2024.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma