Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
CiteertitelBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2024nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-173298

1483063/1334830

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling d.d. 26-03-2024;

 

gelet op artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

 

besluit:

Artikel 1  

 • 1.

  De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering B.V., aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

 • 2.

  De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering B.V. aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Artikel 2 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder.

Vastgesteld in de vergadering van 26-03-2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskam

Secretaris

Björn Lugthart

burgemeester