Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Besluit college bestuurlijke boete

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit college bestuurlijke boete
CiteertitelBesluit college bestuurlijke boete
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:2 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 10:8 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 10:10 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 13. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-202411-02-2014nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-173035

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit college bestuurlijke boete

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer d.d. 12 maart 2024 ;

 

Overwegende, dat het uit praktische overwegingen en omwille van de effectiviteit wenselijk is de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoelde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4:17 van de Wet basisregistratie personen te mandateren aan het Hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd en heeft terugwerkende kracht tot 11 februari 2014.

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

secretaris

burgemeester