Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING SCHEEPVAARTRECHTEN 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING SCHEEPVAARTRECHTEN 2024
Citeertitel1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING SCHEEPVAARTRECHTEN 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp1e wijziging tarieventabel verordening scheepvaartrechten 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2024 1e wijziging tarieventabel verordening scheepvaartrechten 2024

28-03-2024

gmb-2024-172109

Tekst van de regeling

Intitulé

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING SCHEEPVAARTRECHTEN 2024

BESLUIT:

Vast te stellen de

 

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 20 februari 2024;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de verordening Scheepvaartrechten Schouwen-Duiveland 2024, wordt als volgt gewijzigd:

 

4.6

Jaarabonnement havengeld bedrijfsschip met een “vaste” ligplaats in de haven van Zierikzee (inclusief milieurecht) en jaarcontract voor schepen zonder vaste ligplaats

 

4.6.a

voor schepen kleiner dan 50 m²

€ 30,16 per m²

4.6.b

voor schepen groter dan 50 m²

€ 29,64 per m²

 

4.7

Jaarabonnement havengeld bedrijfsschip met een “vaste” ligplaats aan de loswal te Brouwershaven (inclusief milieurecht)

 

4.7.a

voor schepen kleiner dan 50 m²

€ 30,16 per m²

4.7.b

voor schepen groter dan 50 m²

€ 29,64 per m²

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2024.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de Scheepvaartrechten Schouwen-Duiveland 2024”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 28 maart 2024,

 

E. Goossens

J. Chr. van der Hoek

griffier

voorzitter