Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stroomopwaarts MVS

Ondermandaat team ontwikkeling 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStroomopwaarts MVS
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat team ontwikkeling 2024
CiteertitelOndermandaat team ontwikkeling 2024
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-202401-01-2024nieuwe regeling

21-03-2024

bgr-2024-611

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat team ontwikkeling 2024

Team ontwikkeling 2024 De teammanager, Beer gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en het Algemeen mandaat-, volmachten machtingsbesluit dagelijks bestuur stroomopwaarts MVS 2024;

 

gelet op het akkoord van de directeur N.C. van der Wekken d.d. 10 april 2024

 

overwegende dat:

 

 • op grond van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtingsbesluit dagelijks bestuur stroomopwaarts MVS 2024 aan de teammanager de mogelijkheid heeft deze bevoegdheden onder te mandateren aan ondergeschikten;

 • het uit het oogpunt van efficiency wenselijk is om bepaalde bevoegdheden die zijn neergelegd bij de teammanager onder te mandateren aan medewerkers werkzaam bij team ontwikkeling voor zover dat in overeenstemming is met de aard en de inhoud van hun werkzaamheden;

besluit:

 • I.

  aan de consulent Inkomensbeheer, consulent Bijstandsaanvraag, medewerker Uitkeringsadministratie en preventiemedewerker ondermandaat te verlenen tot het:

   

  • nemen van besluiten krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004, en;

  • verrichten van alle handelingen krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie.

 • II.

  aan de medewerker Invordering en Terugvordering ondermandaat te verlenen tot het:

   

  • nemen van besluiten tot verhaal, terugvordering en invordering krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004, en;

  • verrichten van alle handelingen krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als:

   

  • Ondermandaat team ontwikkeling 2024.

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit terugwerkt tot 1 januari 2024

Vlaardingen 21 maart 2024,

D. Beer

Teammanager