Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Privacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024
CiteertitelPrivacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagePrivacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Privacybeleid Goeree-Overflakkee 2021

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2024nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-150789

Z-22-148948/171942

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024

 

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat het privacybeleid elke drie jaar of in geval van een grote wijziging geactualiseerd moet worden;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n:

 

 • I.

  vast te stellen het Privacybeleid AVG en Wpg Goeree-Overflakkee 2024, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte exemplaar;

   

 • II.

  het Privacybeleid Goeree-Overflakkee 2021, vastgesteld op 14 september 2021, in te trekken;

   

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 2 april 2024door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Simone van Heeren- mr. Ada Grootenboer-

de Keizer Dubbelman

secretaris burgemeester