Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de invordering van gemeentelijke belastingen Heerde (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de invordering van gemeentelijke belastingen Heerde (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde)
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 15 januari 2020.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-144554

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de invordering van gemeentelijke belastingen Heerde (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde)

 

Burgemeester en wethouder van de gemeente Heerde;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b en c, van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

 

B E S L U I T E N vast te stellen:

 

Aanwijzing van degenen die zijn belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de invordering van gemeentelijke belastingen Heerde (Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde)

Artikel 1.  

Als degene die is belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet wordt aangewezen: de heer G. Knol (werkzaam voor de gemeente Heerde als beleidsadviseur lokale heffingen);

 

te noemen ‘heffingsambtenaar’.

Artikel 2.  

De in artikel 1 genoemde heffingsambtenaar is tevens gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3.  

Als degene die is belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet wordt aangewezen:

mevrouw E. Herbrink – Klooster (werkzaam voor de gemeente Heerde als medewerker Bedrijfsondersteuning en -advisering).

 

te noemen ‘invorderingsambtenaar’.

Artikel 4.  

Het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar van 15 januari 2020 wordt ingetrokken per 31 maart 2024.

Artikel 5.  

De aanwijzing van in de artikelen 1 en 3 genoemde medewerkers eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van heffingsambtenaar c.q. invorderingsambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze medewerkers.

Artikel 6.  

Als vervanger bij afwezigheid van de in artikel 1 genoemde persoon wordt aangewezen:

De Manager Dienstverlening of diens vervanger.

 

Als vervanger bij afwezigheid van de in artikel 3 genoemde persoon wordt aangewezen:

De Manager Bedrijfs- en bestuursondersteuning en –advisering of diens vervanger.

Artikel 7.  

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

Artikel 8.  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Heerde.

Heerde, 26 maart 2024

Het college voornoemd,

secretaris,

burgemeester,