Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzings- en benoemingsbesluiten Informatiebeheer BWB 2017.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40 van de Archiefwet 1995
 2. artikel 41 van de Archiefwet 1995
 3. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 4. Besluit Archiefverordening BWB 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2024nieuwe regeling

20-01-2023

bgr-2024-479

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

gelezen:

het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

 

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

 

 

gelet op:

 • artikelen 40 en 41 van de Archiefwet 1995;

 • artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

 • Artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 • artikel 2 van de Archiefverordening BWB 2017;

 • artikel 1 van de Beheerregeling informatiebeheer 2017.

besluit:

 • 1.

  als archivaris aan te wijzen: de archivaris van het West-Brabants Archief;

 • 2.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen:

  • a.

   BWB Etten Leur, Bredaseweg 211 te Etten-Leur;

  • b.

   West-Brabants Archief, Hofstraat 2 B te Bergen op Zoom;

  • c.

   OASIS, Koningsbeltweg 21, 1329 AB Almere;

 • 3.

  een Strategisch informatieoverleg (SIO) in te stellen waarin zitting hebben:

  • a.

   de archivaris;

  • b.

   de teammanager Ondersteuning;

  • c.

   een medewerker vakgebied digitale informatievoorziening;

  • d.

   de informatiemanager;

 • 4.

  dit besluit treedt in werking op 20 januari 2023 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023;

 • 5.

  het “Aanwijzings- en benoemingsbesluiten Informatiebeheer BWB 2017” in te trekken.

Aldus vastgesteld op 20 januari 2023

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

de voorzitter,

drs. Th.J.J.M. Schots