Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Nota Grondbeleid Dijk en Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Grondbeleid Dijk en Waard
CiteertitelNota Grondbeleid Dijk en Waard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Grondbeleid Dijk en Waard

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2024nieuwe regeling

12-03-2024

gmb-2024-132376

0000636487

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Grondbeleid Dijk en Waard

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

 

besluit:

Met inachtneming van Amendement Nota Grondbeleid Dijk en Waard

 

  • 1.

    De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen.

  • 2.

    Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 1 miljoen per transactie.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 maart 2024

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter