Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Welstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten Gemeente Goes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten Gemeente Goes
CiteertitelWelstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten Gemeente Goes
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2024nieuwe regeling

14-03-2024

gmb-2024-127661

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten Gemeente Goes

De raad van de gemeente Goes:

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders:

 

besluit:

 • 1.

  de welstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten in de Gemeente Goes vast te stellen.

Welstandscriteria voor zonnepanelen en collectoren voor beschermde gezichten en bij monumenten Gemeente Goes

(wanneer er gesproken wordt over panelen, worden beide systemen bedoeld. Extra eisen aangaande collectoren worden specifiek benoemd.)

 

Deze criteria zijn geldig voor alle panden binnen de beschermde gezichten en bij gemeentelijke of rijksmonumenten. Met uitzondering van de wijk Smallegangesbuurt, zoals aangegeven op de bijlage.

 

Begripsomschrijvingen

In het zicht: te zien vanaf de openbare weg.

Voorkant (voorgevel van het hoofdgebouw en/of zijkant naar de weg gekeerd): het naar de wegzijde gekeerde deel van een hoofdgebouw.

Algemeen

 • Geen zonnepanelen aan de voorkant van een gebouw;

 • de panelen liggen allemaal in dezelfde richting;

 • er is een zorgvuldig ontworpen legplan voor de panelen, waardoor een onevenredige visuele verstoring van het monument, het beschermde gezicht of de directe omgeving voorkomen wordt;

 • de panelen inclusief randen hebben een egaal zwarte kleur (all black, niet reflecterend) of kleur van de pannen;

 • geen panelen op een bijzondere dakvorm of dakbedekking (geen spits, koepel, riet, zink, enzovoorts);

 • de panelen liggen boven de dakpannen (opbouw); evt inbouw bij nieuwbouw binnen beschermd gezicht;

 • plaatsing leidt niet tot sloop van historische schoorstenen, dakkapellen of andere karakteristieke dakonderdelen om meer panelen kwijt te kunnen;

 • kabels, leidingen en bevestigingsmiddelen – voor zover al zichtbaar – steken niet af in kleur en glans, en volgen een route die weinig fysieke of visuele schade veroorzaakt;

 • panelen liggen zo veel mogelijk in de onderste dakhelft (alleen bij mansardedaken juist in de bovenste helft);

 • panelen tegen de gevel zijn niet toegestaan, evt wel mogelijk bij nieuwbouw binnen beschermd gezicht bij voldoende afstemming op d earchitectuur;

 • zonnecollectoren (voor warm water) moeten altijd uit het zicht liggen.

Hellende daken in het zicht

 • er zijn geen alternatieven op andere plekken (bijgebouwen/tuin/achterdakvlak etc);

 • de ligging van het monument, de dakvorm of dakbedekking is niet bijzonder (geen locatie met hoge waarden binnen een bijzonder gebied, ensemble of complex; geen spits, koepel, riet, zink, enzovoorts);

 • bij plaatsing op een zijdakvlak liggen de panelen minimaal 0,5 meter terug ten opzichte van de voorgevel. Bij een hoekkavel kan er sprake zijn van meerdere voorgevels;

 • bij hellende daken is de hellingshoek gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak;

 • de panelen steken niet meer uit dan 15 cm;

 • wanneer er sprake is van zonnepanelen geïntegreerd in pannen of leien worden deze per situatie beoordeeld of het in dat geval een passend fabricaat is.

Platte daken

 • op platte daken staan de panelen onder een hoek waarbij hun hoogste punt uit het zicht blijft vanuit het openbaar gebied. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er een hellingshoek aangehouden van maximaal 15 graden vanuit de dakrand;

 • op platte daken staan de panelen evenwijdig aan de dakrand, minimaal 0,5 meter terugliggend van de dakrand, en uitgaande van de hierboven genoemde voorwaarden.

Collectoren of panelen op erven:

 • staan op een ondergeschikte, minder belangrijke of uit historisch oogpunt logische plek van het erf;

 • staan op een ondersteuningsconstructie die zo laag en onopvallend mogelijk is;

 • doorbreken geen belangrijke uitzichten op, vanuit of binnen het erf;

 • blijven zo veel mogelijk uit het zicht, bijvoorbeeld door de gekozen locatie, achter een wintergroene haag of verdiepte plaatsing.

Toelichting legplan hellende daken in het zicht

 • getrapte, onderbroken of asymmetrische vormen (bijvoorbeeld rond dakramen en dakdoorvoeren) zijn niet toegestaan;

 • staan niet dicht bij de goot of dakvoet, dakranden, hoekkepers, kilkepers, frontons, dakkapellen en schoorstenen;

 • niet onder kilkepers, alleen onder een rechte/horizontale nok;

 • staan zo veel mogelijk in het midden van de lengte van het dakvlak, of op een plaats die aansluit op de symmetrie of geleding van de gevel (de zichtbaarheid dient beperkt te blijven);

 • bij dakvullende systemen: met gebruik van op maat gemaakte dummy-panelen voor de plaatsen waar geen echte panelen passen;

 • bij plaatsing op een zijdakvlak liggen de panelen minimaal 0,5 meter terug ten opzichte van de voorgevel;

Criteria

Hellende daken uit het zicht (beschermd stadsgezicht)

Hellende daken uit het zicht (monument)

Hellende daken in het zicht

Platte daken in het zicht

Platte daken uit het zicht

Erven (tuin)

de panelen liggen allemaal in dezelfde richting

x

x

x

x

x

er is een zorgvuldig ontworpen legplan voor de panelen

x

x

x

x

x

de panelen inclusief randen hebben een egaal zwarte kleur (all black, niet reflecterend) of de kleur van de pannen

x

x

x

x

de panelen liggen boven de dakpannen (opbouw) en de situatie is omkeerbaar; eventueel inbouw bij nieuwbouw binnen beschermd gezicht.

x

x

x

nvt

nvt

nvt

plaatsing leidt niet tot sloop van historische schoorstenen, dakkapellen of andere karakteristieke dakonderdelen om meer panelen kwijt te kunnen

x

x

x

x

x

er zijn geen alternatieven op andere plekken (bijgebouwen/tuin/achterdakvlak etc) – ook niet in de omgeving (bijvoorbeeld postcoderoos) – of met andere systemen

x

Kabels, leidingen en bevestigingsmiddelen – voor zover al zichtbaar – steken niet af in kleur en glans, en volgen een route die weinig fysieke of visuele schade veroorzaakt.

x

x

x

x

x

x

bij plaatsing van een systeem op een zijdakvlak liggen de panelen minimaal 0,5 meter terug ten opzichte van de voorgevel.

x

x

Het systeem staat onder een hoek waarbij het hoogste punt uit het zicht blijft vanuit het openbaar gebied. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er een hellingshoek aangehouden van maximaal 15 graden.

x

Het systeem staat evenwijdig aan de dakrand, minimaal 0,5 meter terugliggend van de dakrand, en uitgaande van de hierboven genoemde voorwaarden.

x

staan op een ondergeschikte, minder belangrijke of uit historisch oogpunt logische plek van het erf, zoveel mogelijk uit het zicht;

x

systemen liggen zo veel mogelijk in de onderste dakvlak. Alleen bij mansardedaken liggen de panelen juist in het bovenste dakvlak;

x

x

x

 

Aldus vastgesteld door de raad van de

gemeente Goes in de openbare

vergadering van

de griffier

drs. B.C. van Doornum

de voorzitter

M.A. Fränzel MSc.