Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden Urgentiecommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit benoeming voorzitter en leden Urgentiecommissie
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Vaststelling Mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden Urgentiecommissie

12-03-2024

gmb-2024-123407

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden Urgentiecommissie

Burgemeester en wethouders van Veenendaal;

 

gelezen het voorstel d.d. 12 maart 2024;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen Mandaatbesluit benoeming voorzitter en leden Urgentiecommissie.

 

Artikel 1 Urgentiecommissie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede wordt mandaat verleend: voor het benoemen, herbenoemen, schorsen en ontslaan van de leden, plaatsvervangend voorzitter(s) en de voorzitter van de Urgentiecommissie (Ede, Rhenen & Veenendaal).

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal 2024 - 2027 in werking is getreden.

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

 

mevrouw drs. S.M. Deelstra

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester