Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Beleidsregels voor het verlenen van een urgentie in Veenendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van een urgentie in Veenendaal
CiteertitelBeleidsregels verlening urgentie Veenendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Veenendaal 2024-2027

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2024Vaststelling Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal

12-03-2024

gmb-2024-123371

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van een urgentie in Veenendaal

Burgemeester en wethouders van Veenendaal;

 

gelezen het voorstel d.d. 12 maart 2024;

 

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is aan te geven hoe het college omgaat met zijn bevoegdheid tot het verlenen van een urgentie op basis van de Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal 2024 – 2027;

gelet op de artikelen 15 tot en met 19 van de Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal;

 

besluit vast te stellen de Beleidsregels voor het verlenen van een urgentie in Veenendaal.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  Huisvestingsverordening: Huisvestingsverordening gemeente Veenendaal 2024-2027.

Artikel 2. Weigeringsgronden verlening urgentie

 • 1.

  Onder verwijzing naar paragraaf 2.4 en 2.5 van de Huisvestingsverordening verleent het college geen urgentie indien:

  • a.

   op grond van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien is dat een nieuwe woning noodzakelijk wordt;

  • b.

   er geen sprake is van een onverwacht optredende noodsituatie.

 • 2.

  In aanvulling op grond van artikel 16 van de Huisvestingsverordening en onder verwijzing naar paragraaf 2.5 van de Huisvestingsverordening, wordt in principe geen urgentie verleend indien één of meerdere van de volgende situaties zich voordoen:

  • a)

   (dreigende) dakloosheid door eigen toedoen / woningontruiming;

  • b)

   zwangerschap/gezinsuitbreiding;

  • c)

   ruimtegebrek in een woning;

  • d)

   burenruzie/hinder/overlast;

  • e)

   huurschuld of schadevordering woningstichting;

  • f)

   gezins- of familieproblematiek;

  • g)

   gezinshereniging;

  • h)

   remigratie / terugkeer uit het buitenland;

  • i)

   onregelmatige werktijden / reisafstand werk / economische binding;

  • j)

   vrijwillige verlating van een woning;

  • k)

   lange wachttijd reguliere toewijzing n.a.v. reacties via Huiswaarts.nu;

  • l)

   tijdelijke huurovereenkomst;

  • m)

   terugkeer van detentie;

  • n)

   illegale bewoning;

  • o)

   onderhoudsproblemen of gebreken van de huidige woning.

Artikel 3. Intrekking

De (aanvullende) beleidsregels voor het verlenen van een urgentie op basis van het collegebesluit van 22 juni 2020 worden ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 12 maart 2024.

Artikel 5. Citeertitel

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels verlening urgentie Veenendaal.

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

mevrouw drs. S.M. Deelstra

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester