Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving Haarlemmermeer 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving Haarlemmermeer 2024
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving Haarlemmermeer 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 2. artikel 18.7 van de Omgevingswet
 3. artikel 92 van de Woningwet
 4. artikel 93 van de Woningwet
 5. Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021
 6. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2024nieuwe regeling

20-02-2024

gmb-2024-87236

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving Haarlemmermeer 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

 

O V E R W E G E N D E D A T :

 

het noodzakelijk is om toezichthouders aan te wijzen voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Woningwet, de Afvalstoffenverordening van de gemeente Haarlemmermeer en het Omgevingsplan van de gemeente Haarlemmermeer;

 

G E L E T O P :

 

de artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet, de artikelen 92 en 93 van de Woningwet, artikel 21 van de Afvalstoffenverordening, het Omgevingsplan van de gemeente Haarlemmermeer, artikel 5:11 en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 en de gewijzigde mandaatregisters vastgesteld op 30 januari 2024 en met terugwerkende kracht geldend vanaf 1 januari 2024

 

B E S L U I T E N :

Artikel 1 Aanwijzen toezichthouders

 • 1.

  Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 18.6 van de Omgevingswet, artikel 93 van de Woningwet, het Omgevingsplan van de gemeente Haarlemmermeer en artikel 21 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Haarlemmermeer worden aangewezen de personen met de functie:

  • clustermanager Veiligheid;

  • teammanager cluster Veiligheid;

  • specialist handhaving 1 van de cluster Veiligheid;

  • specialist handhaving 2 van de cluster Veiligheid;

  • specialist handhaving 3 van de cluster Veiligheid;

  • beleidsadviseur 1 van de cluster Veiligheid;

  • beleidsadviseur 2 van de cluster Veiligheid;

  • beleidsadviseur 3 van de cluster Veiligheid;

  • medewerker toezicht 1 van de cluster Veiligheid;

  • medewerker toezicht 2 van de cluster Veiligheid;

  • controleur en/of preventiemedewerker werkzaam bij het openbaar lichaam Veiligheidsregio Kennemerland;

  • officier van dienst werkzaam bij het openbaar lichaam Veiligheidsregio Kennemerland;

  • inspecteur hygiënisch woningtoezicht werkzaam bij het openbaar lichaam Veiligheidsregio Kennemerland.

 • 2.

  Op grond van artikel 18.7 van de Omgevingswet wordt de bevoegdheid om een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner toegekend aan de personen met de functie:

  • a.

   medewerker toezicht 1 of medewerker toezicht 2 werkzaam binnen het flexteam van het team Handhaving en Toezicht;

  • b.

   medewerker toezicht 1, medewerker toezicht 2 of specialist handhaving 1, specialist handhaving 2 en specialist handhaving 3 die werkzaam zijn binnen het team Bouw en Milieu;

  • c.

   inspecteur hygiënisch woningtoezicht die werkzaam zijn bij het openbaar lichaam Veiligheidsregio Kennemerland.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit toezichthouders fysieke leefomgeving Haarlemmermeer 2024.

Vastgesteld te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op 20 februari 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de clustermanager Veiligheid,

mr. E.H. Pranger