Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Besluit aanwijzing collectieve festiviteiten 2024. Hilversum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing collectieve festiviteiten 2024. Hilversum
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageaanwijzing collectieve festiviteiten 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2024aanwijzingsbesluit

28-12-2023

gmb-2024-84822

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing collectieve festiviteiten 2024. Hilversum

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer 1385063

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

 

overwegende,

 

dat op grond van artikel 4.8.2 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 voor het jaar 2024 de dagen moeten worden aangewezen voor collectieve festiviteiten;

 

dat op de dagen waarop collectieve festiviteiten plaatsvinden de voorschriften voor geluid uit het omgevingsplan en het Besluit activiteiten leefomgeving niet gelden voor inrichtingen waarop die besluiten van toepassing zijn;

 

dat de inrichtingen wel moeten voldoen aan de geluidvoorschriften van artikel 4.8.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 om overmatige hinder voor omwonenden te voorkomen;

 

dat de inrichtingen zich wel moeten houden aan de in dit besluit genoemde eindtijden;

 

dat de in dit besluit genoemde eindtijden niet gelden wanneer afwijkende eindtijden van toepassing zijn door eventueel landelijk geldende beperkende maatregelen zoals coronamaatregelen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4.8.2 en 4.8.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010, en de desbetreffende bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluiten:

 

de volgende dagen in 2024 aan te wijzen voor de viering van collectieve festiviteiten:

 

• Collectieve dagen met een eindtijd van een half uur voor de geldende of afwijkend vastgestelde sluitingstijd, dan wel een half uur voor de eindtijd die van toepassing is door landelijke maatregelen die gelden ten tijde van de festiviteit:

o Hilversum600 in de nacht van 2 op 3 maart 2024

o Koningsnacht in de nacht van 26 op 27 april 2024

o Koningsdag op 27 april 2024

o Oudjaarsavond in de nacht van 31 december 2024 op 1 januari 2025

 

• Collectieve dagen, alleen voor de aangemelde deelnemers aan de festiviteit, met een eindtijd van 21.00 uur, dan wel met een eindtijd die van toepassing is door landelijke maatregelen die gelden ten tijde van de festiviteit:

o City Run

 

• Collectieve dagen, alleen voor de aangemelde deelnemers aan de festiviteit, met een eindtijd van 23.00 uur, dan wel met een eindtijd die van toepassing is door landelijke maatregelen die gelden ten tijde van de festiviteit:

o Popronde

 

 

 

 

 

 

Deze aanwijzing gaat alleen over activiteiten die binnen in het gebouw van de inrichting plaatsvinden. Festiviteiten vinden ook plaats buiten de inrichting in de openlucht, bijvoorbeeld op het terras bij de inrichting. Hiervoor moet een aparte kennisgeving worden gedaan.

 

Daarnaast moet altijd worden voldaan aan de overige geldende wet- en regelgeving.

 

 

Hilversum, 28 december 2023

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Hilversum,

de teammanager advies en ondersteuning van de afdeling Publiekszaken

 

 

 

De heer D. Wolters