Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Aanwijsbesluit ambtenaren van politie als toezichthouders op de naleving van de Wet op de Kansspelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit ambtenaren van politie als toezichthouders op de naleving van de Wet op de Kansspelen
CiteertitelAanwijsbesluit ambtenaren van politie als toezichthouders op de naleving van de Wet op de Kansspelen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijsbesluit van 2 oktober 2023 (kenmerk 1359237).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 41 van de Alcoholwet
  4. artikel 2 van de Politiewet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2024nieuwe regeling

16-02-2024

gmb-2024-82876

1365082

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit ambtenaren van politie als toezichthouders op de naleving van de Wet op de Kansspelen

De burgemeester van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 15 februari 2024;

 

gelet op zijn aanwijsbesluit van 2 oktober 2023 (kenmerk: 1359237), waarin hij medewerkers van de politie heeft aangewezen als toezichthouders op de Alcoholwet en op de Wet op de Kansspelen;

 

gelet op artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, waaruit volgt, dat ambtenaren van politie door de burgemeester als toezichthouders kunnen worden aangewezen, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze wet en de daarop gebaseerde regelingen, en gelet op artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 41 van de Alcoholwet, waaruit volgt, dat de medewerkers van de gemeente door de burgemeester als toezichthouders kunnen worden aangewezen, die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze wetten en de daarop gebaseerde regelingen, en gelet op artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; deze aanwijzing heeft reeds plaatsgevonden in het Aanwijsbesluit van 24 januari 2024 (kenmerk: 1364641);

 

besluit tot:

Artikel 1  

het aanwijzen van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a en c, van de Politiewet 2012 als toezichthouders op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de kansspelen.

Artikel 2  

Het aanwijsbesluit van 2 oktober 2023 (kenmerk 1359237) wordt ingetrokken.

 

Aldus besloten op 16 februari 2024.

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve

Dit besluit is bekend gemaakt op Officiëlebekendmakingen.nl en in de Staatscourant.