Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2024nieuwe regeling

22-09-2015

gmb-2024-80584

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

 

Gelet op artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.1 van

de Wet maatschappelijke ondersteuning en het bij of krachtens die wet bepaalde;

 

Overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet

bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde

regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Besluit
 • De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost- Gelderland aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar Wmo en hiermee te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (en preventieve toezicht Jeugdhulp);

 • De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost- Gelderland mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor GGD Noord- en Oost- Gelderland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Aldus besloten op 22 september 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,