Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Senzer

Beleid misbruik en oneigenlijk gebruik 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSenzer
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleid misbruik en oneigenlijk gebruik 2023
CiteertitelBeleid misbruik en oneigenlijk gebruik 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-202301-01-2023nieuwe regeling

04-12-2023

bgr-2024-306

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid misbruik en oneigenlijk gebruik 2023

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 december 2023,

Namens deze,

E.de Vries

Voorzitter

R. van Rinsum

Secretaris