Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

VERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet te achterhalen.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a
  3. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-1996nieuwe regeling

10-10-1996

Onbekend.

41868

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Lelystad,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 1996 ;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet ;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden ;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende

 

VERORDENING binnentreden ter

uitvoering noodverordeningen.

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

Lelystad, 10 oktober 1996.

De raad van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de voorzitter,