Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Coevorden 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Coevorden 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten binnenstad Coevorden 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2024nieuwe regeling

30-01-2024

gmb-2024-72538

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Coevorden 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van het team Economie & Leefbaarheid, d.d. 23 januari 2024

 

Overwegende dat het gewenst is om collectieve dagen aan te wijzen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:2, van de Algemene plaatselijke Verordening 2023;

 

Besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Coevorden 2024.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder:

 • collectieve festiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4:1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Coevorden.

Artikel 2 Aanwijzing

 • 1.

  In 2024 gelden de geluidsnormen genoemd in artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Coevorden, niet voor de volgende collectieve festiviteiten gedurende de genoemde dagen of dagdelen:

 •  

  Festiviteit

  Datum

  Tijden

  Aantal dagen

  Goud voor oud

  8 maart 2024

  20:00 uur tot maximaal 03:00 uur

  1

  Rock en Blues night

  4 oktober 2024

  20:00 uur tot maximaal 03:00 uur

  1

  Kleintje Ganzenmarkt

  10 november 2024

  14:00 uur tot maximaal 03:00 uur

  1

  Ganzenmarkt

  11 november 2024

  14:00 uur tot maximaal 03:00 uur

  1

 • 2.

  De aanwijzing geldt voor de horeca-inrichtingen in de binnenring van het centrum: binnen de straten Friesestraat, Bentheimerstraat, Sallandsestraat, Markt.

 • 3.

  Indien er een exploitatievergunning is afgegeven voor de desbetreffende horeca-inrichting, dan is de tijd genoemd in de verleende exploitatievergunning leidend en niet de tijd genoemd in bovenstaand tabel.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaken van dit besluit en eindigt op 31 december 2024.

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten binnenstad Coevorden 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 januari 2024;

De secretaris,

K. Cornelissen,

de burgemeester

R. Bergsma