Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Plaatselijke Verordening Westerwolde 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2024nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-72244

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hoofdstuk 3 van de APV

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, van de gemeente Westerwolde;

 

Gelet op:

 

dat het college dan wel de burgemeester, ieder voor zover bevoegd, op grond van het bepaalde in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 APV toezichthouders kan aanwijzen die met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast;

 

Besluit:

  • 1.

    Aan te wijzen als toezichthouders APV en hoofdstuk 3 van de APV:

    • De medewerkers van het flexibel boa team provincie Groningen.

  • 2.

    Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Sellingen, 6 februari 2024

Jaap Velema,

burgemeester

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

Harby Scheper,

gemeentesecretaris

Jaap Velema,

burgemeester