Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord houdende de benoeming van de algemeen directeur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord houdende de benoeming van de algemeen directeur
CiteertitelBesluit tot benoeming Algemeen directeur, Regionaal Commandant Brandweer en Directeur Publieke Gezondheid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR231320/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023nieuwe regeling

14-12-2022

bgr-2024-255

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord houdende de benoeming van de algemeen directeur

Het algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, de bestuurscommissie Veiligheid en de bestuurscommissie GGD,

gelet op het bepaalde in:

- artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord;

- artikel 4 van de Verordening op de Bestuurscommissie Veiligheid;

- artikel 4 van de Verordening op de Bestuurscommissie GGD;

gezien het advies van de selectiecommissie;

 

BESLUITEN:

Mevrouw Carolien M. Angevaren met ingang van 1 februari 2023 te benoemen tot:

- Algemeen directeur, tevens secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;

- Regionaal Commandant Brandweer;

- Directeur Publieke Gezondheid.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2022,

 

Venlo, 14 december 2022,

A. Scholten

De voorzitter

algemeen bestuur,

Veiligheidsregio Limburg-Noord