Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

AANSTELLINGS- EN AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANSTELLINGS- EN AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2024Nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-52148

Tekst van de regeling

Intitulé

AANSTELLINGS- EN AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 1 en 2 onder b van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

B E S L U I T :

 

Om mevrouw E. Haakman:

 

- aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, voor de heffing van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (heffingsambtenaar);

- aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de invordering van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (plaatsvervangend invorderingsambtenaar).

 

Om mevrouw T. van Galen:

 

- aan te wijzen als plaatsvervangend gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, voor de heffing van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (heffingsambtenaar);

- aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de invordering van leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en baatbelasting (invorderingsambtenaar).

 

Montfoort, 23 januari 2024

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort

 

de secretaris, M. van der Veer

de burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp- De Jong