Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoornemen tot verkoop gronden Hofdijk
CiteertitelVoornemen tot verkoop gronden Hofdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2024Nieuwe regeling

16-01-2024

gmb-2024-44423

Tekst van de regeling

Intitulé

Voornemen tot verkoop gronden Hofdijk

De gemeente Montfoort heeft als voornemen om een gedeelte van een perceel dat grenst aan de Hofdijk 11 in Montfoort, ter grootte van ongeveer 69 centiare, te verkopen. De beoogd koper komt als enige serieuze kandidaat in aanmerking voor de aankoop, omdat het te verkopen perceel grenst aan het perceel dat de beoogd koper bezit.

 

Bent u het niet eens met dit voornemen tot verkoop, omdat u van mening bent ook als serieuze kandidaat in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop hiervan? Dan kunt u dit binnen 20 kalenderdagen na officiële publicatie van deze bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl kenbaar maken in een kort geding bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland.

 

Wilt u weten om welke locatie het exact gaat of meer informatie over het voornemen tot verkoop van deze gronden? Gaat u dan naar www.officielebekendmakingen.nl of www.montfoort.nl/bekendmakingen.