Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland – Straatnaambesluit Poelsingel Maasland – Besluit tot het benoemen van openbare ruimten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Midden-Delfland – Straatnaambesluit Poelsingel Maasland – Besluit tot het benoemen van openbare ruimten
CiteertitelGemeente Midden-Delfland – Straatnaambesluit Poelsingel Maasland – Besluit tot het benoemen van openbare ruimten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Midden-Delfland 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2024nieuwe regeling

23-01-2024

gmb-2024-40620

0000539096

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Midden-Delfland – Straatnaambesluit Poelsingel Maasland – Besluit tot het benoemen van openbare ruimten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Delfland

 

 • -

  gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Midden-Delfland 2019;

 • -

  gelet op artikel 6 van de gemoderniseerde Wet basisregistratie adressen en gebouwen, die op 1 juli 2018 in werking is getreden, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen om de namen van de op haar grondgebied gelegen openbare ruimten vast te stellen;

 • -

  gezien het advies van de Historische Vereniging Maasland;

 

besluiten tot benoemen van de openbare ruimte met de volgende benaming overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen:

 

- Poelsingel

te Maasland

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2024.

Datum in werkingtreding is 26 januari 2024

Drs. M.A.I. Born

gemeentesecretaris

F.I. Noordermeer – van Slageren

burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Let wel: ook anderen die belang hebben bij dit besluit kunnen bezwaar maken.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode. Op www.middendelfland.nl/bezwaar vindt u alle informatie.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders.

 

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

 

 • de datum en uw handtekening;

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

 • de datum en het kenmerk van dit besluit of een kopie van het besluit;

 • de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Voor nadere informatie over het indienen van bezwaar, kijk op www.middendelfland.nl/bezwaar.

 

Bijlage 1 Nadere gegevens over de openbare ruimten

 

 • Woonplaats

 • Naam openbare ruimte

 • Type openbare ruimte

 • Status openbare ruimte

Maasland

Poelsingel

Weg

Naamgeving uitgegeven

 

Bijlage 2 Situatietekening van de openbare ruimte