Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingActualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024
CiteertitelActualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2024nieuwe regeling

16-01-2024

gmb-2024-37431

IN23-03019

Tekst van de regeling

Intitulé

Actualisering van de gemeentelijke grondprijzen voor 2024

Het college van B en W besluit:

  • 1.

    De gemeentelijke grondprijzen voor 2024 te actualiseren door vaststelling van het ‘Overzicht gemeentelijke grondprijzen 2024’:

    • De grondprijzen voor sociale woningbouw (huur en koop) voor 2024 niet te indexeren en te handhaven op het prijsniveau van 2023.

    • De grondprijzen voor de overige woningbouw-segmenten en overige functies voor 2024 te indexeren met 1,5%.

    • De grondprijs voor nutsvoorzieningen toe te voegen en te bepalen op € 203 per m².

Bijlage 1: Gemeente Best Overzicht grondprijzen 2024

 

 

Stijging grondwaarden

 

(prijzen exclusief BTW)

Bron: Outlook Grondexploitaties 2024 - Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling

Grondopbrengsten/Midden woningmarktgebied

Locatie

Woningtype

Segment

Prijsklasse

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

1,5%

(gemiddelde van de geadviseerde bandbreedte)

Conform Regionale Begrippenlijst Wonen 2024

0%

voor segment sociale huur

Best

Vrije sectorhuur

Middenhuur

> € 879,66 per maand

€420

per m2 kavel

€426

per m2 kavel

€ 6,00

Grondgebonden

Dure huur

> € 1.000 per maand

€420

per m2 kavel

€426

per m2 kavel

€ 6,00

Vrije sectorhuur

Middenhuur

> € 879,66 per maand

€373

per m2 BVO

€379

per m2 BVO

€ 6,00

Gestapeld

Dure huur

> € 1.000 per maand

€373

per m2 BVO

€379

per m2 BVO

€ 6,00

Locatie

Woningtype

Segment

Prijsklasse

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

Centrum

Koop

Middeldure koop

Vanaf € 230.000 V.O.N.

Maatwerk

Maatwerk

Best

Grondgebonden

Vanaf € 275.000 V.O.N.

€441

per m2 kavel

€448

per m2 kavel

€ 7,00

Dure koop

Vanaf € 390.000 V.O.N.

€425

per m2 kavel

€431

per m2 kavel

€ 6,00

Koop

Middeldure koop

Vanaf € 230.000 V.O.N.

€483

per m2 BVO

€490

per m2 BVO

€ 7,00

Gestapeld

Vanaf € 275.000 V.O.N.

€447

per m2 BVO

€454

per m2 BVO

€ 7,00

Dure koop

Vanaf € 390.000 V.O.N.

€447

per m2 BVO

€454

per m2 BVO

€ 7,00

Overige

Koop

Middeldure koop

Vanaf € 230.000 V.O.N.

€383

per m2 kavel

€389

per m2 kavel

€ 6,00

locaties

Grondgebonden

Vanaf € 275.000 V.O.N.

€357

per m2 kavel

€362

per m2 kavel

€ 5,00

Dure koop

Vanaf € 390.000 V.O.N.

€405

per m2 kavel

€411

per m2 kavel

€ 6,00

Koop

Middeldure koop

Vanaf € 230.000 V.O.N.

€415

per m2 BVO

€421

per m2 BVO

€ 6,00

Gestapeld

Vanaf € 275.000 V.O.N.

€400

per m2 BVO

€406

per m2 BVO

€ 6,00

Dure koop

Vanaf € 390.000 V.O.N.

€400

per m2 BVO

€406

per m2 BVO

€ 6,00

Locatie

Bouwkavel particulieren

Oppervlakte

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

Overige

Bouwkavel particulieren

Tot 750 m²

€405

per m2 kavel

€411

per m2 kavel

€ 6,00

locaties

Bouwkavel particulieren

> 750 m²

Eerste 750 m²

€405

per m2 kavel

€411

per m2 kavel

€ 6,00

Volgende 500 m²

€203

per m2 kavel

€206

per m2 kavel

€ 3,00

Tweede volgende 500 m²

€101

per m2 kavel

€103

per m2 kavel

€ 2,00

Derde volgende 500 m² en het meerdere

€50

per m2 kavel

€51

per m2 kavel

€ 1,00

Locatie

Woningtype

Prijsklasse

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

Best

Sociaal

Sociale huur (tot € 879,66)

€311

per m2 kavel

€311

per m2 kavel

€ 0,00

Grondgebonden

Sociale koop (tot € 230.000)

€350

per m2 kavel

€350

per m2 kavel

€ 0,00

Sociaal

Sociale huur (tot € 879,66)

€311

per m2 BVO

€311

per m2 BVO

€ 0,00

Gestapeld

Sociale koop (tot € 230.000)

€350

per m2 BVO

€350

per m2 BVO

€ 0,00

Locatie

Maatschappelijke voorziening

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

Best

Zonder commerciële functie (bijv. onderwijs, politie, bibliotheek, religieuze bouwwerken)

€200

€220

per m2 BVO

€203

€223

per m2 BVO

€ 3,00

Sport/recreatie bebouwd (bijv. sporthal)

Maatwerk

Maatwerk

Sport/recreatie onbebouwd (bijv. kinderboerderij, speeltuin, sportveld)

Maatwerk

Maatwerk

Locatie

Overige functies

Grondprijzen 2023

Grondprijzen 2024

Best

Bedrijventerrein

Maatwerk

Maatwerk

Kabel- en netwerkbedrijven en reclamemasten

jaarlijkse retributie / huur

€5.778

€5.865

€ 87,00

extra per unit

€3.152

€3.199

€ 47,00

Nutsvoorzieningen (o.a. transformatorstations)

€203

per m2

Rest-/groenstroken

€203

per m2

€206

per m2

€ 3,00

Recht van opstal en retributie / huurprijs

% van de WOZ of grondwaarde

% van de WOZ of grondwaarde

Agrarische gronden

Maatwerk

Maatwerk