Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzing verbod stallen fietsen tegenover fietsenstalling van Het Assink in Eibergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing verbod stallen fietsen tegenover fietsenstalling van Het Assink in Eibergen
CiteertitelAanwijzing verbod stallen fietsen tegenover fietsenstalling van Het Assink in Eibergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingterding.

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2023 van 2 mei 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2024

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2024nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-32176

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing verbod stallen fietsen tegenover fietsenstalling van Het Assink in Eibergen

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2024 (Apv);

 

overwegende dat:

 

op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen gestald staan;

 

daardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

nadere regels wenselijk zijn in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast;

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2023 van 2 mei 2023 in te trekken;

  • 3.

    dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 17 januari 2024.

 

Borculo, 9 januari 2024

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

drs. G. Koudijs.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.