Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet goed verhuurderschap
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-25283

1470262/1320962

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet goed verhuurderschap

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp overweegt:

 • -

  dat medewerkers van handhaving zijn aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  dat het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet goed verhuurderschap;

gezien het advies van de afdeling Wijkzaken d.d. 19 december 2023;

 

besluit:

 • I.

  als toezichthouder als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de Wet goed verhuurderschap aan te wijzen;

 • de ambtenaren van de afdeling Wijkzaken team handhaving in de navolgende functies:

  • 1.

   Coördinator handhaving

  • 2.

   Medewerker handhaving I

  • 3.

   Medewerker handhaving II

  • 4.

   Medewerker handhaving III

  • 5.

   Medewerker handhaving IV

  • 6.

   Adviseur IV

 • II.

  de aanwijzing van kracht te laten zijn voor onbepaalde tijd;

 • III.

  dit besluit op gebruikelijke wijze bekend te maken;

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023,

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester