Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit 1e en 2e loco-gemeentesecretaris gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 1e en 2e loco-gemeentesecretaris gemeente Buren
CiteertitelAanwijzingsbesluit 1e en 2e loco-gemeentesecretaris gemeente Buren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit 1e en 2e loco-gemeentesecretaris

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 106 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2024nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-23914

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 1e en 2e loco-gemeentesecretaris gemeente Buren

Het college van burgemeester en wethouders van Buren;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om de loco-gemeentesecretaris aan te wijzen op grond van artikel 106 Gemeentewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    E.J.C. Stijnen als 1e loco-gemeentesecretaris aan te wijzen;

  • 2.

    B. Burgmeijer als 2e loco-gemeentesecretaris aan te wijzen.

 

Vastgesteld tijdens de vergadering van 9 januari 2024

De voorzitter, H.M. Ostendorp

De secretaris, H. Verhoef