Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het voorgaande aanwijzingsbesluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. Parkeerverordening Culemborg 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2024nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-16731

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Culemborg;

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 225 van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Culemborg 2024 en

 • -

  artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen Culemborg 2024;

besluit vast te stellen het volgende besluit: “Aanwijzingsbesluit betaald – en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024”

Artikel 1. Intrekken eerdere besluiten

In te trekken artikel 8 van de ‘Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent parkeren’ tot aanwijzing waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd en waarvan de daarop of daarbinnen aanwezige parkeerplaatsen (mede) zijn bestemd voor het parkeren door vergunninghouders van 10-11-2021

Artikel 2. Aanwijzing plaatsen betaald- en vergunninghoudersparkeren

Zone 1 A parkeerapparatuur-parkeerplaatsen

Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Culemborg: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

Straatnaam

Type regulering

Buiten Molenstraat

Betaald parkeergebied

Het Jach

Betaald parkeergebied

Jodenkerkstraat (ook wel ‘Abdij’, gelegen bij het stadskantoor)

Betaald parkeergebied

Kapelhof

Betaald parkeergebied; alléén tegen betaling parkeerbelasting conform artikel 2 lid a.

Prijssestraat

Betaald parkeergebied

Sint Janskerkhof

Betaald parkeergebied

Zandstraat

Betaald parkeergebied

Zone 1 B belanghebbenden-parkeerplaatsen

Aan te wijzen als plaatsen waar mag worden geparkeerd door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Verordening parkeerbelastingen 2024 Culemborg: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

Jerusalem

Vergunninghouders gebied

Kapelhof Zuid

Vergunninghouders gebied

Kloosterstraat

Vergunninghouders gebied

Molenwal

Vergunninghouders gebied

Oosterwal

Vergunninghouders gebied

Prijssehof

Vergunninghouders gebied

Sint Janskerkstraat

Vergunninghouders gebied

Westerwal (tussen Jerusalem en Prijssestraat)

Vergunninghouders gebied

Straten zonder (openbare) parkeerplaatsen, horend bij zone 1A en 1B:

 

(De adressen in deze straten kunnen in aanmerking komen voor parkeervergunningen, indien voldaan wordt aan de Parkeerverordening en onderliggende beleidsregels t.a.v. uitgifte van vergunningen.)

Boerenstraat

Varkensmarkt

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage 1)

Kaart: Bijlage 1: “aanwijzing belanghebbenden -en parkeerapparatuur parkeerplaatsen Culemborg”

 

Zone 2 (parkeerapparatuur-parkeerplaatsen)

Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Culemborg: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

Straatnaam

Type regulering

Buiten Molenstraat

Betaald parkeergebied

Ook onderdeel zone 1A

Het Hof

Betaald parkeergebied

Het Voorburg

Betaald parkeergebied

Ook onderdeel zone 3A

Jodenkerkstraat (ook wel ‘De Abdij’, gelegen bij het stadskantoor)

Betaald parkeergebied

Ook onderdeel zone 1A

Lange Meent

Betaald parkeergebied

Ook onderdeel zone 3A

Sint Janskerkhof

Betaald parkeergebied

Ook onderdeel zone 1A

Straten zonder (openbare) parkeerplaatsen, horend bij zone 2:

 

(De adressen in deze straten kunnen in aanmerking komen voor parkeervergunningen, indien voldaan wordt aan de Parkeerverordening en onderliggende beleidsregels t.a.v. uitgifte van vergunningen.)

Binnenpoort

Everwijnstraat

Grote Kerkstraat

Herenstraat

Kerkplein

Kleine Kerkstraat

Koestraatje

Kromme Ellenboogsteeg

Markt

Ridderstraat (12 t/m 250 even huisnummers, 15 t/m 29 oneven)

Vierheemskinderstraatje

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage 1)

Kaart: Bijlage 1: “aanwijzing belanghebbenden -en parkeerapparatuur parkeerplaatsen Culemborg”

 

Zone 3 A ( parkeerapparatuur-parkeerplaatsen)

Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd en welke tevens mede bestemd zijn voor het parkeren voor vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Parkeerverordening Culemborg: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

Straatnaam

Type regulering

Het Voorburg

Betaald parkeergebied

Lange Meent

Betaald parkeergebied

Zone 3 B (belanghebbenden-parkeerplaatsen)

Aan te wijzen als plaatsen waar mag worden geparkeerd door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2 lid b van de Verordening parkeerbelastingen 2024 Culemborg: alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen op de volgende terreinen, wegen en weggedeelten in onderstaande tabel:

Achter de Vismarkt

Vergunninghouders gebied

Binnenmolenstraat

Vergunninghouders gebied

Burgemeester Keestrasingel

Vergunninghouders gebied

De Loentjes

Vergunninghouders gebied

Goilberdingerstraat (ter hoogte van huisnummers 37 t/m 41 t oneven en 30 t/m 46 even)

Vergunninghouders gebied

Korte Meent

Vergunninghouders gebied

Lange Havendijk

Vergunninghouders gebied

Lekdijkstraat

Vergunninghouders gebied

Noorderwal

Vergunninghouders gebied

Ramstoren

Vergunninghouders gebied

Westersingel

Vergunninghouders gebied

Straten zonder (openbare) parkeerplaatsen, horend bij zone 3A en 3B:

 

(De adressen in deze straten kunnen in aanmerking komen voor parkeervergunningen, indien voldaan wordt aan de Parkeerverordening en onderliggende beleidsregels t.a.v. uitgifte van vergunningen.)

Achterstraat

Goilberdingerstraat (huisnummers 2 t/m 28 even en 1 t/m 35 oneven)

Havendijk

Kattenstraat

Molensteeg

Oude Vismarkt

Ridderstraat (huisnummers 2 t/m 10 even en 1 t/m 9 oneven)

Slotstraat

Tollenstraat

Visstraat

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart (bijlage 1)

Kaart: Bijlage 1: “aanwijzing belanghebbenden -en parkeerapparatuur parkeerplaatsen Culemborg”

Artikel 3. Bijzondere parkeerplaatsen in de zones

 • 1.

  Op plaatsen die zijn gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen die zijn gelegen in zone 1A, 2 en 3A moeten motorvoertuigen ook parkeerbelasting betalen conform artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2024.

 • 2.

  Op plaatsen die zijn gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen die zijn gelegen in zone 1B en 3B moeten motorvoertuigen ook parkeren met een geldige parkeervergunning conform artikel 2 lid b van de Verordening parkeerbelastingen 2024.

 • 3.

  Parkeerplaatsen voor motoren die zijn gelegen in zone 1 t/m 3, moeten ook parkeerbelasting betalen conform artikel 2 lid a of b van de verordening parkeerbelastingen 2024.

 • 4.

  De parkeerbelasting conform artikel 2 lid a en b wordt niet geheven op (gereserveerde en openbare) invalidenparkeerplaatsen en particuliere parkeerplaatsen (parkeerplaatsen die niet voor het openbare verkeer openstaan).

Artikel 4. Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET)-lijst

 • 1.

  Op de POET-lijst staan adressen gelegen in gebied met parkeerapparatuur-en of belanghebbenden plaatsen, die bij de gemeente bekend zijn als:

  • -

   adressen met parkeergelegenheid op eigen terrein, indien de omvang van de parkeergelegenheid voldoet aan de afmetingen zoals gesteld aan parkeerplaatsen in de Nota Parkeernormen Culemborg;

  • -

   op het adres van de aanvrager een koop- of huurverplichting geldt voor een parkeerplaats in een bijhorende parkeervoorziening.

 • 2.

  Afhankelijk van het adres kan het college geen vergunning verstrekken of minder dan het maximum aantal vergunningen verstrekken ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte in openbaar gebied.

 • 3.

  De POET-lijst adressen die tijdens het opstellen van dit besluit bekend zijn bij gemeente Culemborg zijn zichtbaar in bijlage 2. Een actuele versie wordt indien van toepassing, maar maximaal maandelijks geüpdatet en is zichtbaar op de website www.culemborg.nl/parkeren.

Artikel 5. Tijdstippen betaald – en vergunninghoudersparkeren

De betaal –en vergunningplicht op de in artikel 2 aangeduide plaatsen geldt

 

 • -

  in de gebieden zone 1A, zone 2 en zone 3A op de volgende tijdstippen:

   

  Zones 1A, 2, en 3A Type dagen parkeerregulering:

  Reguleringstijden:

  Maandag tot en met vrijdag

  09:00 – 18:00 uur

  Vrijdagavond en andere koopavonden

  18:00 – 21:00 uur

  Zaterdag

  09:00 – 17:00 uur

  Zondagen en bepaalde feestdagen*

  gratis

   

  *De bepaalde feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag

  • 2e Paasdag

  • Koningsdag

  • Hemelvaart

  • 2e Pinksterdag

  • 1e en 2e kerstdag

 • Na tweede kerstdag tot en met oudejaarsdag geldt tevens geen betaald parkeren: naar aanleiding van het tijdelijk afsluiten van de parkeerautomaten op straat als vuurwerkbeveiliging.

De vergunningplicht op de in artikel 2 aangeduide plaatsen geldt

 

 • -

  in de gebieden zone 1B en zone 3B op de volgende tijdstippen:

   

  maandag tot en met zondag

  24/7

Artikel 6. Wijze van betalen bij betaald parkeren

 • 1.

  Direct bij aanvang van het parkeren wordt de verschuldigde parkeerbelasting voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het via een mobiele telefoon of webbrowser inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Culemborg een overeenkomst heeft afgesloten voor deze dienst;

 • 2.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven;

 • 3.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

  • -

   het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 met een minimum inworp van 30 cent;

  • -

   pinnen zonder pincode (Tap&Go en Dip&Go);

 • 4.

  Er worden tenminste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig is en/of het bedrag dat wordt gepind is ten minste zo groot als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren;

 • 5.

  Indien bij betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, wordt dit kaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig aangebracht;

 • 6.

  Bij het via een mobiele telefoon of webbrowser inloggen op de centrale computer geeft de belastingplichtige het zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd door.

Artikel 7. Voorschrift belanghebbenden parkeren

Vergunningen worden afgegeven op kenteken. De geldigheid wordt op basis van de kentekenplaat gecontroleerd.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Het artikel 8 van het collegebesluit gepubliceerd op 10-11-2021 tot aanwijzing van terreinen, weggedeelten en tijdstippen voor betaald -en belanghebbenden parkeren wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3.

  Op de datum dat dit besluit in werking treedt, wordt het voorgaande aanwijzingsbesluit ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2023,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 bij het “Aanwijzingsbesluit betaald – en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024”

 

 

Bijlage 2 bij het “Aanwijzingsbesluit betaald – en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024”

 

De volgende adressen zijn aangemerkt als adressen die voldoen aan artikel 4 Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET)-lijst uit het Aanwijzingsbesluit betaald – en vergunninghoudersparkeerplaatsen Culemborg 2024: