Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het nog lopende aanwijzingsbesluit d.d. 24 januari 2022 aangaande cameratoezicht.

Deze regeling vervalt op 31 december 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Culemborg 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-9863

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

(art. 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Culemborg 2022 / art. 151c Gemeentewet)

 

De burgemeester van Culemborg,

 

overwegende dat:

 

 • Uit politieanalyses blijkt dat in de Binnenstad, Parijsch, Achter de Poort en Terweijde sprake is van verstoring van de openbare orde en veiligheid door structurele facetten van criminaliteit en overlast die zich onder andere, maar niet uitsluitend, uiten in de vorm van jeugdoverlast, vandalisme en gewelddadigheden;

 • In voornoemde gebieden reeds maatregelen zijn ingezet ter verbetering dan wel oplossing van structurele facetten van criminaliteit en overlast, maar deze tot op heden onvoldoende effect hebben gehad en naar verwachting zullen hebben;

 • De inzet van cameratoezicht voldoet aan het proportionaliteits- en subsidiairiteitsbeginsel volgens het beleid cameratoezicht;

 • De inzet van cameratoezicht de handhaving van de openbare orde en veiligheid bevordert;

en in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie

 

Besluit:

 

 • I.

  In het gebied de Binnenstad, ter bestrijding van vernielingen aan voertuigen, geweldsincidenten, openbare orde verstoringen en andere vormen van (jeugd)overlast, cameratoezicht in te zetten in de straten: Oude Vismarkt, Markt 2, Markt 1, Lange Meent, Varkensmarkt/Zandstraat/Prijssestraat, Mariahof, Tollenstraat/Havendijk, Prijssestraat/Het Jach/Boerenstraat

 • II.

  In het gebied Parijsch, ter bestrijding van openbare orde verstoringen, vandalisme, geweldsincidenten, en (jeugd)overlast, cameratoezicht in te zetten in de straat: Koopmansgildeplein;

 • III.

  In het gebied Achter de Poort, ter bestrijding van openbare orde verstoringen, vandalisme, geweldsincidenten, intimidate, overvallen en (jeugd)overlast, cameratoezicht in te zetten in de straten: Schoolhof-West, Schoolhof-Oost, Otto van Reesweg / Wethouder Schoutenweg

 • IV.

  In het gebied Terweijde, ter bestrijding van openbare orde verstoringen, vandalisme, geweldsincidenten en andere vormen van (jeugd)overlast, cameratoezicht in te zetten in de straten: Goeman Borgesiusstraat, Brahmstraat, Middelcoop/Terwijdelaan

 • V.

  In het gebied waar een evenement plaatsvind en in voornoemde gebieden bij incidenten, kan voor de handhaving van de openbare orde zo nodig de politie te allen tijde de met de openbare orde camera's gemaakte beelden rechtstreeks bekijken.

 • VI.

  Het nog lopende aanwijzingsbesluit d.d. 24 januari 2022 aangaande cameratoezicht in te trekken;

 • VII.

  Dit aanwijzingsbesluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden;

 • VIII.

  Dit aanwijzingsbesluit in te trekken op 31 december 2025;

Aldus besloten te Culemborg op 19-12-2023

Bijlage A: met gebieden

 

Bijlage B: Huidige locaties cameratoezicht gemeente Culemborg

 

 

 

 

 

Bijlage C: De groepen en locaties van huidige camera’s

 

Groep 1 – Centrum

Locatienummer (Gemeente aanduiding)

Locatie

401 PTZ

Oude Vismarkt

401.5 Vast

Oude Vismarkt

403 PTZ

Markt 2

413 Vast

Lange Meent

404 PTZ

Markt 1

405 PTZ

Varkensmarkt/Zandstraat/Prijssestraat)

421 PTZ

Mariahof

421.5 Vast

Mariahof

414 PTZ

Tollenstraat/Havendijk

Nader te benoemen

Prijssestraat/Het Jach/Boerenstraat

 

Groep 2 – Parijsch

Locatienummer (Gemeente aanduiding)

Locatie

407 PTZ

Koopmansgildeplein

 

Groep 3 – Achter de Poort

Locatienummer (Gemeente aanduiding)

Locatie

423 PTZ

Overzicht Schoolhof-West

411 PTZ

Schoolhof-Oost

411.5 Vast

Schoolhof-Oost

417.5 Vast

Otto van Reesweg / WethouderSchoutenweg

 

Groep 4 – Terweijde

Locatienummer (Gemeente aanduiding)

Locatie

406.5 Vast

Goeman Borgesiusstraat

410 PTZ

Brahmstraat

410.5 Vast

Brahmstraat

409 PTZ

Middelcoop/Terwijdelaan