Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel
CiteertitelAanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijsbesluiten, vastgesteld in de vergaderingen van 7 maart 2012 en 13 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-2024nieuwe regeling

21-11-2023

gmb-2024-7578

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Gelet op artikel 5:8, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022

 

b e s l u i t e n:

 • I.

  De gebieden zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen, de openbare weg binnen de bebouwde kommen van Zaltbommel, Brakel inclusief de Weitjesweg tussen de grens van de bebouwde kom en de Groene Steeg, Poederoijen, Zuilichem, Aalst, Nieuwaal, Gameren, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert-Noord, Bern en Nederhemert-Zuid aan te wijzen als plaats waar het verboden is een voertuig te parkeren dat, met inbegrip van de lading, een lengte van meer dan 6 meter heeft.

 • II.

  Het verbod is niet van toepassing op kampeermiddelen als benoemd in artikel 5:6 van de APV (5:8 lid 3 APV).

 • III.

  Het verbod is niet van toepassing op werk- c.q. bedrijfsbussen op werkdagen tussen 08:00 tot 18:00 uur (5:8 lid 4 APV).

 • IV.

  Het verbod is niet van toepassing in Zaltbommel op de Hogeweg en op bedrijfsterreinen Van Voordenpark, Koxkampen, De Ooijk en De Wildeman tussen 8:00 tot 18:00 uur (5:8 lid 4 APV).

 • V.

  Het verbod is niet van toepassing op werk- c.q. bedrijfsbussen (6 tot 12 meter lang) op parkeerhaven 1 aan de Hogeweg.

 • VI.

  De aanwijsbesluiten, vastgesteld in de vergaderingen van 7 maart 2012 en 13 december 2016 in te trekken.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het kenmerk van dit besluit. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 21 november 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

W. (Wouter) Abee

de burgemeester,

P.C. (Pieter) van Maaren

Bijlage behorende bij aanwijsbesluit ex artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 Zaltbommel

 

 

Zaltbommel

Blauw: besluit I, II, III en IV

Rode ster: besluit V

 

 

Gameren en Nieuwaal

 

 

Zuilichem en Brakel

 

 

Poederoijen en Aalst

 

 

Nederhemert-Noord en Delwijnen

 

 

Kerkwijk en Bruchem

 

 

Bern en Nederhemert - Zuid

 

TOELICHTING

Aanleiding voor het verbod

Het wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd dat grote voertuigen geparkeerd worden in straten met overwegend een woonfunctie of nabij publieke voorzieningen zoals scholen. Doel is om de bebouwde kommen van Zaltbommel, Brakel (inclusief de Weitjesweg tussen de grens van de bebouwde kom en de Groene Steeg), Poederoijen, Zuilichem, Aalst, Nieuwaal, Gameren, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert-Noord, Bern en Nederhemert-Zuid aan te wijzen op basis van de APV.

 

Aangepaste regels voor grote werkbussen

Artikel 5:8 lid 2 APV geeft het college de mogelijkheid om het parkeren van grote voertuigen te weren me het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte. In woonwijken willen we vanwege de beschikbare parkeerruimte geen grote voertuigen laten parkeren. Maar werkbussen en bestelbussen, moeten wel in de kernen kunnen komen om hun werkzaamheden uit te voeren. Daarom mogen zij overdag wel de kernen in. Om bewoners maximaal voorrang te geven op de beschikbare parkeerplaatsen, worden grote werkbussen na 18.00 uur wel geweerd. Wij wijzen parkeerhaven 1 aan de Hogeweg aan als alternatieve locatie, wanneer bedrijven niet in eigen parkeervoorziening kunnen voorzien.

 

Aangepaste regels op grote bedrijfsterreinen

Ook op bedrijfsterreinen willen we niet dat er op de wegen geparkeerd wordt. Bedrijven kunnen dit op eigen terrein oplossen. Maar tussen 8 en 18 uur, kan het voorkomen dat een vrachtwagen nog niet het terrein op kan. Dat zijn tijdelijke situaties die geen probleem opleveren. Daarom geldt hier een uitzondering voor.

 

Kampeermiddelen uitgezonderd

Het gestelde verbod geldt niet voor kampeermiddelen. Zo kunnen bewoners de caravan of camper kort voor en kort na de vakantie bij huis neerzetten om de vakantiespullen in en uit te laden. Daar zijn wel specifieke regels voor die in andere regels binnen de APV worden toegelicht.

 

Alternatieve locaties

Er zijn alternatieve locaties beschikbaar om de parkeerbehoefte van dergelijke voertuigen te reguleren zoals op de Hoekseweg in Poederoijen, het terrein aan de Maas-Waalweg tussen Aalst en Nederhemert-Noord, de Jacob Eikelmansstraat te Nieuwaal, de Kweldijk in Zuilichem en langs de van Heemstraweg en aan de Doornepol in Zaltbommel. Bovendien biedt een bedrijf de mogelijkheid tot bewaakt parkeren aan op het bedrijfsterrein de Kraaijenhoef te Brakel.

 

Handhaving mogelijk

Met dit aanwijsbesluit kan handhavend opgetreden worden tegen personen die een voertuig parkeren dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter.