Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Machtigingsbesluit dijkgraaf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingMachtigingsbesluit dijkgraaf
Citeertitel
Vastgesteld doordijkgraaf
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMachtigingsbesluit dijkgraaf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit in verband met aantreden nieuwe dijkgraaf ter vervanging van het machtigingsbesluit van de voormalige dijkgraaf

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 95 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2023Machtigingsbesluit dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

07-02-2023

Waterschapsblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtigingsbesluit dijkgraaf

De dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 en artikel 95 van de Waterschapswet;

b e s l u i t :

aan de functionarissen aan wie in de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 mandaat is verleend, machtiging te verlenen als bedoeld in artikel 95 Waterschapswet het hoogheemraadschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Aldus vastgesteld op 7 februari 2023

de dijkgraaf,

ir. R.P.G. Bosma